Proiectul cultural-educativ Mediul și Universul, conferințele SECTORUL INFERIOR AL FLUVIULUI DUNĂREA – PRESIUNI ȘI IMPACT, SCHIMBĂRI CLIMATICE SAU VARIABILITATE CLIMATICĂ?

0

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova continuă seria manifestărilor înscrise în cadrul proiectului cultural-educativ Mediul și Universul, cu conferințele SECTORUL INFERIOR AL FLUVIULUI DUNĂREA – PRESIUNI ȘI IMPACT, SCHIMBĂRI CLIMATICE SAU VARIABILITATE CLIMATICĂ?, o serie de videoproiecții susținute de dr. ing. Daniela Liana Dudău de la Compartimentul Relații Transfrontaliere, Administrația Bazinală de Apă Jiu, dr. chimist Sanda Adina Marian de la Serviciul Plan de Management Bazinal Jiu, Administrația bazinală de apă Jiu și dr. biolog Olivia Cioboiu, Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei, precum și de profesor dr. asociat Ion Marinică de la Departamentul de Fizică din cadrul Facultăţii de Științe a Universităţii din Craiova. 

Este o lecție interdisciplinară cu tematici vizând noțiuni de hidrobiologie și meteorologie, respectiv:

– cunoașterea particularităților structural-funcționale ale ecosistemelor din sectorul inferior al Dunării (compoziția fizico-chimică a apei și sedimentelor, populațiile planctonice și bentonice); 

– conservarea și protecția biodiversității acvatice și ripariene pentru afluenți ai Dunării în sectorul oltean (Km 811-661) în concordanță cu Directiva Cadru a Uniunii Europene;

– presiunile climatice, impactul antropic și poluarea industrială la care sunt supuse ecosistemele lacustre din Lunca Dunării;

– analiza comparativă a noțiunilor de schimbări climatice și variabilitate climatică în condițiile încălzirii globale, prezentarea evoluției statistice a regimului termic şi pluviometric pe anotimpuri în zone din sud-vestul României.

Monitorizarea biodiversității ecosistemelor acvatice are o importanță deosebită în contextul global al dispariției a numeroase specii de microorganisme, plante și animale ca urmare a activității umane, industriale și a schimbărilor climatice.

Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense. Aceasta determină un impact major asupra ecosistemelor naturale, a sănătăţii umane şi a resurselor de apă. 

Încălzirea globală, cererea tot mai mare de resurse de apă din agricultură, industrie, precum şi poluarea în creştere în multe domenii duc la accelerarea apariţiei unei crize de apă care poate fi abordată şi rezolvată doar prin politici şi planificare globală la nivel regional și internațional.

În mod obișnuit toată lumea vorbește de schimbări climatice, în realitate Schimbările climatice sunt o teorie falsă impusă politic în știința climatică pentru a justifica acțiunea Resetării Mondiale. Resetarea Mondială este o acțiune de tip nazist care prevede în principal reducerea populației Pământului, până în 2030, cu 6 miliarde din cele 8 existente, prin orice mijloace. Deși Resetarea este mascată ca fiind o teorie a conspirației, lucrările anuale ale Forumului Economic Mondial de la Davos (la care au fost invitați toți șefii de state de pe Terra) o susțin și promovează permanent, iar legile acestei acțiuni intră în vigoare treptat (exemplu: interzicerea centralelor termice de apartament de la 01.01.2025) Cuvintele: variație, variabilitate, schimbare par sinonime dar nu sunt. Cei mai mulți oameni le folosesc inadecvat (din obișnuință) ceea ce a dus la cea mai mare manipulare din istoria lumii. Un organism, entitate etc. nu poate evolua prin variabilitate și prin schimbare, aceste două procese se exclud unul pe altul. 

Principiul variabilității este: ,, ceea ce este, a mai fost și va mai fi” și a fost formulat prima dată de Ecleziastul (Biblia), iar principiul schimbării este: ,,ceea ce este, nu a mai fost și nu va mai fi”.

Negația logică (matematică) a principiului variabilității, este principiul schimbării și invers, de aceea acestea nu pot coexista la aceiași entitate tot așa cum spune principiul logic al noncontradicției ,,orice propoziție nu poate fi în același timp și adevărată și falsă”. 

De asemenea, ing. mediu Răzvan Mihăilescu – președintele Asociației Go Romania cu echipa de voluntari internaționali (Marida d’Ali, Vitor Friedrich, Rasmus Kunstmann, Antonie Kovacs) vor explica rolul vital al apelor în sistemele de canalizare, agricultură, industrie, în revitalizarea și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în cadrul dezbaterii cu tema MODALITĂȚI DE PREVENIRE A RISIPEI ȘI CONTAMINĂRII APEI, urmată de acordarea unor premii (cartea Manifest pentru Dunăre, șepci sau sacoșe de la partenerul asociației Mai mult verde) elevilor implicați în această dezbatere.

La manifestare vor participa elevii Colegiului Ștefan Odobleja îndrumați de prof. de geografie și director Ramona Giurcă, prof. de limba și literatura română Lavinia Bălă, Liceului Tehnologic Costin D. Nenițescu – domeniul protecția mediului îndrumați de prof. de geografie – Claudia Grigorescu, biologie – Amelia Gorun și protecția mediului – Melania Streinu, Larisa Păun, Sabina Tudora și Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova îndrumați de drd. Lavinia Crișu – prof. de geografie, dr. ing. Dumitru Cristian Pătrașcu profesor de discipline tehnice și director și Sorin Petrișor Dumitrescuprofesor de matematică și director-adjunct, voluntari din cadrul Asociației Go Romania și formatori ai Asociației Dialoguri Europene Craiova reprezentați de Ramona Giurcă, Daniela Lavinia Burtea, Anișoara Băbălău. 

Acţiunea coordonată de muzeograf dr. Olivia Cioboiu va avea loc joi, 21 martie, ora 12.00 la Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova și coincide cu perioada în care se desfășoară manifestări cultural-educative dedicate Zilei Mondiale a Apei și Meteorologiei (22-23 martie), sărbători internaţionale având ca obiectiv conștientizarea populaţiei privind resursele de apă şi gama de servicii pe care le furnizează în vederea creşterii economice și a managementului durabil al mediului, relația vreme-climă-apă în condițiile încălzirii globale, combaterea crizei de apă și canalizare.

Campania din acest an desfășurată sub deviza „Apă pentru pace” are scopul de a explica rolul vital al monitorizării resurselor de apă în sistemele de canalizare, agricultură, industrie, al combaterii risipei de apă, apele transfrontaliere fiind esențiale pentru pace și prosperitate în acțiunea guvernelor de cooperare la nivel bilateral, regional sau global, apa fiind un drept al omenirii.

G:\D-1\My Documents-1\marinica\Muzeu III 2024\Ziua-mondiala-a-apei.jpg
G:\D-1\My Documents-1\marinica\Muzeu III 2024\Ziua-Mondiale-a-Meteorologiei.jpg
C:\Users\User\Desktop\IMG20240315101850.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *