valoarea lucrărilor de modernizare și extindere a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna