Strategia Națională pentru Sport a fost aprobată de Guvernul României