Soluții pentru diminuarea riscului de trafic de persoane în comunitățile de refugiați de război