publicarea Raportului asupra stabilității financiare