prelegerea intitulată „Ironologia ca antropologie a ironiei existențiale”