pentru proprietarii imobilelor din unsprezece unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Dolj