pentru proprietarii imobilelor din șapte unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Dolj