pentru proprietarii imobilelor din douăsprezece unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Dolj