pentru desfășurarea evenimentului ”Festivalul IntenCity”