orice modificare cu privire la componenţa familiei și a veniturilor realizate