Obligațiile persoanei îndreptățite să primească indemnizație de șomaj