la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de Bacalaureat