„Istoria națională prin valori culturale și tradiții românești“