încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică