HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor