documentația pentru eliberarea autorizației de construire a complexului sportiv multifuncțional