Din cei 3849 candidați înscriși să susțină proba E.d)