condițiile de muncă și alte drepturi care decurg din relațiile contractuale cu Sindicatul Național Poștă Curierat (SNPC)