Asociatia Grupul de Acțiune Locală „Colinele Olteniei” anunță lansarea celui de-al doilea apel de selecție de proiecte LEADER din anul 2023- Fonduri alocate din FEADR