APIA Centrul Județean Dolj își va desfășura activitatea având program normal de lucru