Administrația Bazinală de Apă Jiu: Se continuă activitatea de igienizare a malurilor cursurilor de apă