Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 9 noiembrie2023