A fost avizat Planul de Management al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Jiu