288 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European