Informare privind rezultatele inițiale înregistrate în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2024 – județul Dolj

0

Ministerul Educației a publicat astăzi, 8 iulie, pe site-ul dedicat bacalaureat.edu.ro, rezultatele inițiale obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2024. 

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web menționată anterior, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR).

În județul Dolj, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 75,7% (promoția curentă și anterioară). Pentru cei din promoția curentă, rata de promovare a fost de 80,4%.

În anul  2023 ( înainte de contestații) rata de promovare a fost de 67,7 %. 

Reamintim că în această sesiune au fost înscrisți 4038 de candidați pentru a susține probele. 1 candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Au promovat 2874 de candidați.

10 unități școlare au obținut o rată de promovare între 90-100%. 

25 de unități școlare au înregistrat o rată de promovare între 50-100%. În această sesiune nu au fost licee cu rata de promovare 0%.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 (zece) este următoarea:

  • 8 candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română. 
  • 99 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului. 
  • 159 de candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 12 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ierarhizare rzultate unități școlare:

Denumire unitate scolaraRata de promovare  2024
COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA100.00%
COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA99.65%
COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA98.92%
COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA98.32%
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA97.07%
LICEUL “VOLTAIRE” CRAIOVA96.77%
COLEGIUL NATIONAL “NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA95.40%
LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA93.60%
LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA92.55%
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA91.67%

 Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,

Profesor Nicoleta Litoiu, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *