Oferta educaţională a Universităţii din Craiova, Licenţă, iulie-septembrie 2024

0

Universitatea din Craiova organizează admiterea la cele 12 facultăți din structura sa și oferă pregătire în 81 de programe de licență și 71 de programe de master. Înscrierile se fac exclusiv online până la data de 19 iulie pentru ciclul licență și 15 iulie pentru master. Detalii pe https://www.ucv.ro/admitere/

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţia absolvenților de liceu 3.000 locuri bugetate la licență și 1.780 locuri bugetate la master. La forma cu taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 1.306 de locuri la licenţă şi 584 locuri la master

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 81 de programe de licență și 71 de programe de master, repartizate pe șase domenii fundamentale de ierarhizare existente în acest moment la nivel național. Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Specializări:

Agricultură (învăţământ cu frecvență): 78 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Agricultură (învăţământ cu frecvență redusă): 75  locuri cu taxă

Montanologie (învăţământ cu frecvență): 28 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Silvicultură (învăţământ cu frecvență): 28 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Măsurători terestre şi cadastru (învăţământ cu frecvență): 33 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă.

Controlul şi expertiza produselor alimentare (învăţământ cu frecvență): 33 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră:

Absolvenții Facultății de Agronomie pot activa în management agricol, silvicultură, protecția plantelor, agricultură, ecologie, îmbunătățiri funciare, controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, industria berii, industria vinului), poliția vamală, consultantă agricolă, irigații și ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecția mediului, topografie și cadastru, fitofarmacie, industria alimentară, mecanizarea agriculturii, cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie, expertiză în agricultură, alimentație, imobiliare, silvicultură, învăţământ.

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

Specializări:

Automatică şi informatică aplicată (învăţământ cu frecvență): 75 locuri la buget şi 14 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor multimedia(învăţământ cu frecvență): 32 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Calculatoare (învăţământ cu frecvență): 70 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă 

Calculatoare (în limba engleză)(învăţământ cu frecvență):70 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Electronică aplicată (învăţământ cu frecvență): 32 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Mecatronică (învăţământ cu frecvență) şi Robotică (învăţământ cu frecvență):35 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră prin Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: programatori şi dezvoltatori software, arhitecţi de soluţii IT, proiectare și operare baze de date, asigurarea calităţii produselor software/hardware, automatică, controlul proceselor industriale, ingineria reglării automate, linii flexibile de fabricaţie, instalarea şi mentenanţa roboţilor industriali, electronică de mare putere, operatori infrastructură telecom, customer support, client service.

FACULTATEA DE DREPT

Specializări:

Drept (învăţământ cu frecvență – IF): 168 locuri la buget şi 85 locuri cu taxă

Drept (învăţământ cu frecvență redusă – IFR): 175 locuri cu taxă

Administraţie publică  (învăţământ cu frecvență – IF): 40  locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Administraţie publică (Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență – IF): 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă.

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenții specializării „Drept”: judecător, procuror, avocat, consilier juridic,  notar, executor judecătoresc, magistrat asistent, practician în insolvenţă, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcţionar în administraţia publică, funcții de specialitate în instituțiile europene (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene ş.a.), cadru didactic în învățământul superior etc.

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenții specializării „Administrație publică”: consilier în administraţia publică, consultant în administraţia publică, administrator public, expert în administraţia publică, agent de dezvoltare, consilier armonizare legislativă, expert armonizare legislativă, inspector de specialitate în administrația publică, manager proiect,  referent de specialitate în administrația publică etc.

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializări:

Informatică economică (învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ cu frecvență): 77 locuri la buget şi 13 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la distanță): 40 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune(la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență): 46 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ cu frecvență): 77 locuri la buget şi 13 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ la distanță): 25 locuri cu taxă

Management (învăţământ cu frecvență): 61 locuri la buget şi 14 locuri cu taxă

Management (învăţământ la distanță): 80 locuri cu taxă

Management (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență) : 45 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Marketing(învăţământ cu frecvență): 45 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ cu frecvență): 44 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale în limba engleză (învăţământ cu frecvență): 28 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor: finanțe, bănci, piața de capital, contabilitate, audit, consultanță fiscală, expertiză contabilă, administrație publică centrală și locală, IT, comerț, turism, servicii, afaceri internaționale, marketing.

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Specializări:

Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ cu frecvență): 78 locuri la buget şi 31 locuri cu taxă

Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență): 15 locuri la buget şi 14 locuri cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ cu frecvență): 80 locuri la buget şi 30 locuri cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență): 12 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport: sport de performanţă, învăţământ, spitale, centre de recuperare, unităţi cu caracter/departament sportiv.

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Specializări :

Horticultură (învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Peisagistică (învăţământ cu frecvență): 20 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Ingineria produselor alimentare (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Biologie (învăţământ cu frecvență): 40 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Ingineria mediului(învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă   

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură se pot angaja în domeniile horticultură, ingineria produselor alimentare, biologie, ingineria mediului și într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversității, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanțarea investițiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural etc.

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Specializări:

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ cu frecvență): 50  locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ cu frecvență): 69 locuri la buget şi 1 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 40 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ cu frecvență): 31 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă.

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale de profil multinaţionale şi autohtone, la producători de echipamente şi subansamble pentru domeniile electric, energetic şi aerospaţial, producție-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, industria automotive, companii de transport terestru şi aerian, firme IT, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, învăţământul preuniversitar şi superior.

FACULTATEA DE LITERE

Specializări:

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă(engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (învăţământ cu frecvență): 85 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (învățământ la distanță): 50 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină (învăţământ cu frecvență): 12 locuri la buget şi 1 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin):  (învăţământ cu frecvență): 33 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) – Limbă şi literatură modernă B(franceză/ engleză/germană/italiană/spaniolă)/ Limba şi literatura latină  (învăţământ cu frecvență): 60 locuri la buget şi 30 locuri cu taxă

Traducere și interpretare (engleză, franceză) (învăţământ cu frecvență): 16 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Comunicare şi relaţii publice (învăţământ cu frecvență): 40 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ cu frecvență):40 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvență) : 40 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Muzică (învăţământ cu frecvență):12 locuri la buget şi 1 locuri cu taxă

Interpretare muzicală – canto (învăţământ cu frecvență):7 locuri la buget şi 1 locuri cu taxă

Interpretare muzicală – instrumente (învăţământ cu frecvență):6 locuri la buget şi 1 locuri cu taxă

Artele spectacolului (Actorie) (învăţământ cu frecvență):9 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie): 10 locuri la buget şi 2 locuri la taxă

Facultatea de Litere oferă posibilități multiple de carieră, în peste 50 de domenii. Absolvenții pot deveni profesori, traducători, scriitori, specialiști în PR, redactori, prezentatori, fotojurnaliști, scenariști, actori, soliști, instrumentiști, dirijori sau manageri. 

FACULTATEA DE MECANICĂ

Specializări:

Autovehicule rutiere (învăţământ cu frecvență): 102 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Ingineria transporturilor şi a traficului(învăţământ cu frecvență): 50 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ cu frecvență): 50 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ cu frecvență): 40 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Inginerie economică industrială (învăţământ cu frecvență) – la Drobeta-Turnu Severin: 38 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ cu frecvență) – la Drobeta-Turnu Severin: 30 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ cu frecvență) – la Drobeta-Turnu Severin: 30 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăți cu tehnologii moderne (de fabricaţie, de construcții, de logistică); unități de producție și mentenanță; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Specializări :

Biochimie tehnologică (învăţământ cu frecvență): 28 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Chimie farmaceutică(învăţământ cu frecvență): 22 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Fizică informatică (învăţământ cu frecvență): 22 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Fizică medicală (învăţământ cu frecvență): 33 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Informatică (învăţământ cu frecvență): 120 locuri la buget şi 24 locuri cu taxă

Matematică informatică (învăţământ cu frecvență): 30 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Geografie(învăţământ cu frecvență): 32 locuri la buget şi 36 locuri cu taxă

Geografia turismului (învăţământ cu frecvență): 33 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră 

Absolvirea acestei facultăţi le oferă studenților numeroase și variate oportunități de carieră. Aceștia pot lucra cu ușurință în învățământ, în companii de IT, în clinici și spitale, în bănci și multe altele. Studenții se pot califica pentru ocupații specifice fiecărui program de studii, de exemplu: Chimia mediului: inspector de specialitate chimist, analist de mediu, aonsilier administraţia publică; Biochimie tehnologică: ahimist, asistent de cercetare în chimie, asistent de cercetare în biochimie tehnologică; Chimie farmaceutică: chimist în domeniul farmaceutic,  chimist analist produse farmaceutice, chimist în industria farmaceutică; Fizică informatică: fizician, fnalist, programator; Fizică medicală: fizician medical, fsistent de cercetare în fizică/fizică-chimie; Geografie: geograf, cartograf, meteorolog; Geografia turismului: administrator hotel, agent de turism, ghid de turism; Informatică: proiectant/dezvoltator software, specialist în tehnologii IA, administrator rețele de comunicație, Matematică: matematician, consilier/referent de specialitate matematician, Matematică informatică: consilier statistician, asistent de cercetare în matematică informatică, administrator baze de date.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

Specializări:

Istorie (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Științe politice (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 23 locuri cu taxă

Relaţii internaţionale şi studii europene (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Sociologie (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 23 locuri cu taxă

Filosofie (învăţământ cu frecvență): 25 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Asistenţă socială (învăţământ cu frecvență): 45 locuri la buget şi 17 locuri cu taxă

Oportunități de carieră

Absolvenții Facultății de Științe Sociale pot lucra în domeniile: muzeografie, arheologie, arhivistică, cercetare științifică, învățământ preuniversitar, învățământ universitar, administrație publică, asistență socială și protecția copilului, instituții europene, mass-media, organizații politice, cercetare sociologică, diplomație, comunicare, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, resurse umane.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Specializări:

Teologie ortodoxă pastorală (învăţământ cu frecvență): 50 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Artă sacră (învăţământ cu frecvență): 19 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Arte plastice (pictură) (învăţământ cu frecvență): 11 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă pot deveni profesori de religie sau de educație plastică, preoți, diaconi, consilieri culte, artiști plastici, pictori, sculptori, conservatori/restauratori de monumente religioase, conservatori/restauratori de pictură murală, pictură pe lemn și componente artistice din lemn la monumente istorice, muzeografi, ghizi de artă, galeriști sau consilieri artistici. 

Detalii Licență: https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2024/UCv-Cifra-scolarizare-repartizata-Licenta-2024-2025-iunie-2024.pdf

Detalii Master: https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2024/UCv-Cifra-scolarizare-repartizata-Master-2024-2025-iunie-2024.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *