Încep lucrările de cadastru gratuit în comunele Cârcea și Ghercești

0

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj a organizat pe 29 mai 2024, prima întâlnire din cadrul campaniei de informare a cetățenilor din comunele Cârcea și Ghercești, înainte de începerea lucrărilor de cadastru general. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților din Cârcea și Ghercești sunt gratuite pentru cetățeni, se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt finanțate din fonduri europene.

Miercuri, 29 mai 2024, directorul O.C.P.I. Dolj, Alin Victor DUMITRESCU, primarul localității Cârcea, Valerică PUPĂZĂ, primarul localității Ghercești, Cornel Nolică PĂPĂROIU și reprezentanții prestatorului lucrărilor de cadastru general au participat la primul eveniment de informare a cetățenilor din cele două comune cu privire la începerea procesului de înregistrare sistematică a proprietăților.

„Trebuie ca cetățenii să înțeleagă etapele derulării programului, acesta este rolul companiilor de informare. Trebuie să știe că reprezentanțiiprestatorului, însoțiți de ceiaiprimăriei, vor merge din casă-n casăpentrumăsurători, cătrebuiesăpregăteascăactele de proprietateșicăesteabsolutnecesarăcolaborarealor. Apoi, oameniitrebuiesăverificerezultatelelucrărilor, care vor fi afișate la primărieșisădepunăcontestațiisaucereri de rectificare, dacăva fi cazul. a punctat Alin Victor DUMITRESCU – director O.C.P.I Dolj.

Înregistrarea proprietăților din comunele Cârcea și Ghercești în sistemul integrat de cadastru și carte funciară vizează o suprafață de 2.450 de hectare, respectiv 2.687 de hectare și este gratuită pentru cetățeni.

Înprezent, din totalul de 111 de UAT-uri din județulDolj, au fostcadastrateînproporție de sută la sutădouăsprezeceunitățiadministrativ-teritoriale: Coțofenii din Dos, Drănic, Goicea, Mischii, Brădești, Pielești, Dioști, Giurgița, Leu, Maglavit, MoțățeișiRast. Pentruultimele opt comune, finanțarea a fostasigurată din fondurieuropene. Înalte 75 de localități se desfășoarălucrări de înregistraresistematicăaimobilelorîncadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, câtșipesectoarecadastrale.

Până în decembrie 2023, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților cu fonduri europene continuă, deoarece proiectul a fost etapizat, potrivit Legii nr. 338/2023. Astfel, finanțarea cu fonduri europene a lucrărilor de cadastru sistematic este inclusă în Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf/ .

Persoană de contact: Veronica POPESCU, Purtător de cuvânt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *