Luna mai – luna promovării economiei sociale

0

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate, la nivel național.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor private cu caracter economic şi social, servind interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea incluziunii sociale şi/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale, precum și condiţiile de atestare a întreprinderilor sociale şi de certificare a întreprinderilor sociale de inserţie sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare. Contribuind la dezvoltarea comunităţilor locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Rezultate obținute la nivelul judeţului Dolj în anul 2023:

 • Servicii de consultanțăîn realizarea strategiilor de dezvoltare locală din comunele județului Dolj;
 • Consiliere și asistență acordată cetățenilor care doresc săînființeze ONG-uri;
 • Consultantă si asistență tehnicăîn managementul proiectelor;
 • Creare de noi locuri de muncă adaptate persoanelor greu integrabile și asigurarea de servicii sociale pentru categorii defavorizate;
 • A fost organizata în luna martie 2023 o tabară pentru copii din familiile defavorizate din Comuna Dabuleni și din Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă “Sf. Vasile” din Craiova;
 • Activitate de promovare a alpinismului în scopul promovării economiei sociale. A fost promovată escalada ca terapie;
 • Au fost oferite servicii educative în cadrul unui program de tip after school pentru 27 de copii din municipiul Craiova cat și sprijinirea unei școli din mediul rural pentru dotarea bibliotecii școlare;
 • Au fost implementate două campanii sociale, cu scopul de a cultiva responsabilitatea socială a elevilor din mediul urban fata de elevii din mediul rural, cu posibilitati materiale reduse. Au avut loc colecte și donații de rechizite școlare, jucării și alimente;
 • Oferirea de servicii gratuite stomatologice pentru familiile din mediul rural cu posibilitați financiare reduse;
 • Sponsorizarea Asociația “Visuri si Speranțe” care se ocupă de copii cu autism prin organizarea a două evenimente: “Tombola Prieteniei” și Balul “Culorile Toamnei”;
 • Activități de ajutorare a persoanelor în varstă, imobilizate la pat sau incapabile de a se îngriji, de a comunica sau relaționa cu alte persoane, participarea la acțiuni umanitare împreuna cu autoritățile locale, au distribuit cadouri persoanelor rezidente în cămine de bătrani;
 • A fost pus gratuit la dispoziția ONG-urilor spațiul pentru desfăsurarea activității. Au fost susținute online, în mod gratuit cursuri de limba engleză si antreprenoriat;
 • Au fost oferite pachete cu produse alimentare și de curățenie pentru minori proveniti din familii defavorizate din mediul rural;
 • Au creat programe ce pot fi realizate în cadrul activității întreprinderii sociale: programe destinate elevilor și studenților pentru a-i constientiza cu privire la valoarea banilor și modul de cheltuire al acestora, crearea unui blog financiar cu scopul de a transmite noile reglementări fiscale;
 • Furnizare servicii de consultanțăși contabilitate, au incheiat acorduri cu unități de învatamant superior pentru a facilita accesul de la școală la viata activă. Studenti au efectuat stagii de practica în cadrul societătii;
 • A fost creata o bază de date cu persoane potențiali clienți pentru plasare pe piața forței de muncă, persoane care au fost informate si consiliate;
 • Au fost oferite programe de kinetoterapie copiilor de la Centrul Comunitar de Zi al filialei de Crucea Rosie Dolj și copiilor cu autism prin Asociatia Visuri și Speranțe;
 • A fost facut un studiu privind principalele probleme din regiunea S-V Oltenia, au fost semnate acorduri de parteneriat cu urmatoarele entități care se ocupa de persoanele cu risc de excluziune socială: Crucea Rosie Romana – filiala Dolj, Asociația Building Hopes, Asociația Longdon Oltenia, Centrul Educațional Teodora, ANCAAR Craiova, Școala Gimnazială Specială „Sfanta Mina” etc;
 • A fost finantat Proiectul „Legislație pentru Educație”, proiect ce presupune filmarea unor rubrici de informare legislativă in domeniul educației;
 • Activitati de prevenire a poluării mediului înconjurator și instruirea angajatilor pentru protectia mediului;
 • Închirierea de autorulote și biciclete turistilor. Au fost oferite sejururi cu autorulota persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
 • Au fost organizate dezbateri privind necesitatile grupurilor vulnerabile privind politica publică privind sprijinirea copiilor cu părinți plecați la muncăîn străinătate;
 • Campanii de informare pentru copii privind alimentația și risipa alimentară;
 • Participare la campania națională de împădurire;
 • A prestat servicii gratuite de igienizare sala de recuperare și club către „Căminul de Persoane Varstnice Craiova”;
 • Au fost organizate întalniri cu potențiali clienți în vederea întocmirii panurilor de afaceri pentru  depunerea proiectelor în cadrul investițiilor prin PNDR.

La nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj sunt atestate, pană la această dată, un număr de 140 de întreprinderi sociale și 2 întreprinderi sociale de inserție. În anul 2023nu a fost eliberat nici un atestat de întreprindere socială.

La această dată, în județul Dolj se află un număr de84 de întreprinderi sociale cu atestat valabil şi o întreprindere socială de inserție cu marcă socială valabilă.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *