CONCURSUL PROFESIONAL ȘTIINTIFIC „AGRONOMIADA“, Editia XXXIV

0

In perioada 23-25 Mai 2023, Facultatea de Agronomie si Facultatea de Horticultura din cadrul Universitatii din Craiova organizeaza un eveniment de mare anvergura. 

CONCURSUL PROFESIONAL ȘTIINTIFIC „AGRONOMIADA“, Editia XXXIV

Se va desfășura între: 23.05.20224/ 26.05.2024

Concursul studențesc, interdisciplinar „AGRONOMIADA“, conform convenției dintre instituțiile de învățământ superior agronomic din țară este organizat în acest an de către Facultatea de Agronomie, Universitatea din Craiova. Scopul: încurajarea spiritului de competiție, de fair-play, a sportivității în rândul studențilorşi crearea unui mediu propice întrecerilor academice.

Pentru concursul științific studențesc și sportiv AGRONOMIADA, fiecare instituție participantă dintre cele 5 universități cu profil agricol din țară: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Craiova, formează grupe de studenți ce vor participa la concurs organizat pe mai multe discipline de studiu și 4 probe sportive (fotbal, tenis masa, tenis camp, majorete).

Probele profesional-științifice vor avea şi o componentă practică, ce urmărește conectarea studenților la realitățile viitoarelor profesii din domeniul agronomic şi medical-veterinar.

Concursul științific și sportiv studențesc AGRONOMIADA se desfășoară în anul 2024 la Universitatea din Craiova care este gazda pentru participantii de la: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII IAȘI, U.S.A.M.V.  BUCUREȘTI, U.S.A.M.V.  CLUJ NAPOCA, UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII “REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA si UNIVERSITATEA  TEHNICA A MOLDOVEI- CHISINAU, Republica Moldova.Participa 400 de cadre didactice universitare si studenti. 

Prof.assoc. M. NICULESCU, PhD.

Vice-Dean for Research and

International Relations

Faculty of Agronomy

University of Craiova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *