Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova recrutează candidați, în vederea participării la conucursurile de admitere pentru școlile militare de subofițeri jandarmi

0

       În perioada 24 aprilie – 14 mai a.c., Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova desfășoară o nouă campanie de recrutare pentru cei care doresc o carieră militară în Jandarmeria Română, astfel:

– La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”  Drăgășani  sunt scoase la concurs un număr de 350 locuri, din care 3 sunt destinate  cetățenilor  de etnie romă, iar 3 celor de altă minoritate.

– La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni sunt scoase la concurs 350 locuri, din care 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 3 celor  de altă minoritate.

       Cerererile de înscriere se depun până la data de 14 mai a.c., exclusiv în format electronic pe adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriaolteniei.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, iar data limită de depunere a dosarelor în volum complet este 21 mai a.c., de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00, la sediul Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova, din municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr. 7, județul Dolj.

          Evaluarea psihologică a candidaților se realizează la o dată și într–o locație ce va fi anunțată ulterior, prin postarea în timp util pe pagina  de internet a Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova.

          Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 25-31 mai a.cla sediulȘcolii Militare de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”  Drăgășani, conform unei  planificări ce va fi anunțată ulterior (prin postarea în timp util pe pagina de internet a  unității).

          Proba de verificare a cunoștințelor se va susține în data de 15 iunie a.c., de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice şi va consta într-un test grilă ce cuprinde subiecte din disciplina limba română, disciplina limbă străină, subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului şi subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic.

          Examinarea medicală se va realiza în perioada 19 iunie – 12 iulie a.c., pentru  candidații care se încadrează în numărul locurilor  scoase la concursul de admitere, în  ordinea descrescătoare a notelor finale.

          Sunt declarați „Admis” candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

          Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 19 iulie a.c.

       Detalii suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova, telefon 0251.534223.

       Anunţul este publicat pe site-ul Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova, www.jandarmeriaolteniei.ro.

  Pentru mai multe detalii accesați site-urile celor două școli de subofițeri: www.scoaladragasani.ro și www.jandarmeriafalticeni.ro

Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *