Consiliul Baroului Dolj își manifestă în mod public preocuparea față de de  maniera în care a fost organizată și derulată procedura de desemnare a președinților birourilor electorale

0

Consiliul Baroului Dolj își manifestă în mod public preocuparea față de de  maniera în care a fost organizată și derulată procedura de desemnare a președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, constituite în județul Dolj, pentru alegerile locale din 9 iunie 2024.

Este de o gravitate deosebită faptul că procedura de desemnare a președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora nu a fost legală, transparentă și echitabilă, modalitatea concretă urmată aducând atingere respectării valorilor unei societăți democratice în materia procesului electoral și a principiilor statului de drept.

Avocații din cadrul Baroului Dolj își declară și cu această ocazie angajamentul în promovarea valorilor democratice și a respectului pentru Lege și Justiție. În acest sens, Consiliul Baroului Dolj își exprimă public aprecierea față de Hotărârea nr. 29H din 19 aprilie 2024 a Biroului Electoral Central, prin care au fost admise contestațiile formulate împotriva desemnării președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestorapentru circumscripțiile electorale din județul Dolj, dispunându-se desființarea procesului-verbal – act de învestitură din data de 15 aprilie 2024, ora 12.00 și proceselor-verbale subsecvente și reluarea operațiunii de desemnare a președinților Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 Dolj și ai birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală din județul Dolj, precum și a locțiitorilor acestora, cu respectarea dispozițiilor art. 25 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Consiliul Baroului Dolj atrage atenția tuturor factorilor decizionali implicați în organizarea procesului electoral să cântărească cu responsabilitate asupra imperativului asigurării unui cadru de legalitate deplină a acestuia, prin respectarea cu rigoare atât a prevederilor referitoare la înscrierea pe lista magistraților, cât și a celor referitoare la criteriul apropierii domiciliului sau reședinței persoanei desemnate de localitatea în care funcționează biroul electoral de circumscripție unde a fost desemnată. 

Avocații din Baroul Dolj, aflați sub jurământul solemn de a respecta Constituția, legile țării, depturile și libertățile omului, subliniază că îndeplinirea acestor cerințe este de natură să protejeze interesul public și să restabilească încrederea întregii comunități în procesul electoral, condiție esențială a unui stat democratic.

Pentru Consiliul Baroului Dolj,

Av.  Mihai-Dragoș Nicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *