Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2024, în perioada 22 aprilie – 21 mai 2024, pentru măsura Măsura 5/3A

0

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația Grup de Acțiune Locală „Valea Dunării Sudolt” anunță lansarea apelului de selecție nr.1 de proiecte LEADER din anul 2024, în perioada 22 aprilie – 21 mai 2024, pentru măsura Măsura 5/3A – “Sprijin pentru cooperarea pe orizontala si verticala  intre actorii din mediul rural pentru organizarea de lanturi scurte si piete locale” din Strategia de Dezvoltare Locală, fondul nerambursabil disponibil alocat in sesiune fiind de 130.773,10 Euro.
Pentru masura lansata, Măsura 5/3A – “Sprijin pentru cooperarea pe orizontala si verticala  intre actorii din mediul rural pentru organizarea de lanturi scurte si piete locale” suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finantarea unui proiect este de 130.773,10 euro si beneficiarii eligibili  sunt:
Parteneriate constituite din cel putin 3 exploatatii agricole Acestea vor avea sediile sociale / puncte de lucru in teritoriul eligibil: teritoriul GAL VDS. Din parteneriat pot face parte, pe langa exploatatiile agricole, si una sau mai multe entitati din urmatoarele:
Cooperative agricole;Grupuri de producatori;Microintreprinderi si intreprinderi mici;Organizatii neguvermentale;Consilii locale;Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica;Unitati de cercetare.
Depunerea se va realiza on-line la adresa https://proiecte.galvds.ro, incepand cu data de  22 aprilie 2024, ora 08:00. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 21 mai 2024, orele 16.00. Informatii detaliate pentru proiectele ce se încadrează in măsura deschisa prin prezentul apel pot fi obținute și prin consultarea Ghidul Solicitantului disponibil pe site-ul GAL-ului: www.galvds.ro, secțiunea Măsuri, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție- Apel nr.1/2024.Informații detaliate privind accesarea și derularea proiectelor aferente măsurii lansate se pot obtine la numerele de telefon 0251/356 654, 0767/897 340, 0762/977 017, 0767/228 075. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *