Apele Române Jiu continuă lucrărire de reabilitare a cursurilor de apă în Dolj

0

Personalul Administrației Bazinale de Apă Jiu din cadrul Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj  a început, zilele acestea, lucrarea de “Reabilitare albie aval deversor baraj Fântânele”.

Aceasta este necesară deoarece trebuie mărită capacitatea albiei de preluare a apei provenită de pe versanți, aval de deversorul lateral de la barajul Fântânele și canalizarea acesteia către pârâul Desnățui.

Rolul principal al reabilitării albiei este acela de a stopa formarea de zone mlăștinoase, precum și punerea în siguranță a terenurilor riverane, asigurând secțiuneaoptimă de scurgere în cazul ploilor abundente.

Lucrările se fac în aval de deversorul lateral și constau în săpătura șenalului de scurgere cu  resursele umane  și excavatorul din dotarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj, precum și împrăștierea pământului rezultat din săpătură și nivelarea pe o lungime de 400 metri pe toată înălțimea deversorului de 100 metri.

Lacul de Acumulare Fântânele este situat în partea de sud-vest a ţãrii mai precis în bazinul râului Desnãţui în amonte de locallitatea Radovan, la confluenţa acestuia cu pârâul Terpeziţa.

Bazinul Desnăţuiului îşi adună apele din puţine izvoare, principala sursă de alimentare a apelor de suprafaţă fiind precipitaţiile atmosferice.Lacul a fost creat, în primul rând, pentru combaterea inundaţiilor provocate la viituri de Desnăţui.

Valea Desnãţuiului este principala şi cea mai evoluatã vale din regiune. Iniţial are o direcţie de curgere NV-SE, pentru ca în apropierea ieşirii din Câmpia Inaltã a Bãlãciţei (Fântânele), să se dirijeze spre sud.Lacul Fântânele, cel mai mare din Piemontul Bălăciţei, situat pe râul Desnăţui, se alimentează din acest râu şi principalul lui afluent, Terpeziţa.

Râul Desnățui este cel mai mare afluent al Dunării la vest de Jiu, iar lungimea acestuia este de 53 km, având o altitudine medie de 168 m, întregul bazin hidrografic totalizând 325 km².

Compartimentul Relații cu Presa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *