4083 de elevi care frecventează clasa a XII-a și a XIII-a seral/FR sunt așteptați să participe la simularea națională a Examenului Național de Bacalaureat, în județul Dolj

0

4083 de elevi care frecventează clasa a XII-a și a XIII-a seral/FR sunt așteptați să participe la simularea națională a Examenului Național de Bacalaureat, în județul Dolj.

Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat este organizată în 43 de centre de examen, după următorul calendar:

  • 4 martie 2024: Proba E.a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
  • 5 martie 2024: Proba E.c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
  • 6 martie 2024: Proba E.d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării
Conform calendarului aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 6760 din 7 decembrie 2023, comunicarea rezultatelor va avea loc în datade 15martie 2024.

Probele scrise vor începe la ora 9:00. Accesul elevilor în sălile de clasă este permis pâna la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării examenului national de bacalaureat este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Lucrările vor fi scanate în sala de examen și încărcate pe platforma destinată evaluării digitalizate, elaborată de Ministerul Educației. Acestea vor fi repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluatori din alt județ decât județul din care provin candidații. În acest sens, fiecare sală în care se susținprobelele scrise din centrele de examen este dotată cu scanner.

          Desfășurarea simulărilor naționale se desfășoară sub monitorizare audio – video.

Scopul organizării acestor simulări îl constituie familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale în vederea optimizării rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor liceale și simulării condițiilor de organizare și desfășurare a evaluării digitalizate.

Rezultatele obținute la simulare nu se publică, nu se afișează și nu se contestă.Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec în catalog. La solicitarea scrisă a elevului sau părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Purtător de cuvânt,

Inspector Școlar,Prof. Nicoleta LIȚOIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *