Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 16 februarie 2024

0

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şidesfăşurareaactivităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia

Ordonanța creează cadrul legal la nivel național pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.24/2026, care să cuprindă categoriile de servicii pentru desfăşurareaactivităţii de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar în baza prevederilor din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://www.madr.ro/comunicare/8800-a-fost-aprobata-ordonanta-guvernului-nr-24-2016-privind-organizarea-si-desfasurarea-activitatii-de-neutralizare-a-subproduselor-de-origine-animala.html

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţionalşi local, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şicriteteriilor de atestare a staţiunilor turistice

Prin acest act normativ, se aprobă atestarea ca stațiune turistică de interes național a Zonei turistice a municipiului Baia Mare, județul Maramureş, și, de asemenea, atestarea ca stațiuni turistice de interes local a altor 13 localități sau părți de localități din țară, cum ar fi:

 • comuna Lereşti, județul Argeş
 • Zona turistică Vârtop-Nucet, județul Bihor
 • comuna Sâncraiu, judeţul Cluj
 • comuna Sita Buzăului, județul Covasna
 • Zona turistică a oraşuluiVlăhiţa, județui Harghita
 • Zona turistică Cincis-Cerna, comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara
 • comuna Râu de Mori, judeţul Hunedoara
 • Zona turistică a comunei Şişeşti, județul Maramureş
 • comuna Ieud, județul Maramureş
 • oraşulBroşteni, județul Suceava
 • comuna Fârdea, județul Timiş
 • comuna Murighiol, județul Tulcea
 • Zona turistică a comunei Costești, Judeţul Vâlcea
 • comuna Urecheşti, județul Vrancea.
  • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoarăactivităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Actul normativ aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare.

Astfel, pentru anul  2024, prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sunt alocate fonduri în cuantum de 100 milioane lei pentru un număr mediu maxim de personal de 1.436 salariaţi.  De aceste sume beneficiază un număr mediu maxim de: 1.085 salariaţi din cadrul Companiei Națională ROMARM SA- exclusiv pentru filialele sale, 200 salariaţi de la Societatea ROMAERO SA, 60 salariaţi de la Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., 75 salariaţi din cadrul Societății IOR S.A., 8 salariaţi de la Societatea ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A., 8 salariaţi de la Societatea UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse

Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Dintr-un total de 230 de posturi, exclusiv demnitarii și numărul de  posturi aferente cabinetelor acestora, vor fi păstrate un număr maxim de 173 de posturi, exclusiv demnitarii și numărul de  posturi aferente cabinetelor. Numărul posturilor desființate este de 57.

Totodată, se desființează o funcție vacantă de demnitar, secretar de stat și cele două posturi aferente cabinetului acesteia. De asemenea, numărul de posturi pentru cabinetul ministrului a rămas redus de la 8 posturi la 4 posturi, numărul de posturi pentru cabinetul secretarului de stat a fost redus de la 4 posturi la 2 posturi, iar numărul de posturi pentru cabinetul subsecretarului de stat a fost redus de la 2 posturi la 1 post.

Menționăm că numărul total al funcțiilor publice de conducere se încadrează în procentul de 8% din numărul total al posturilor aprobate și modificările intervenite în situația funcțiilor publice din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității nu afectează numărul minim de posturi necesar pentru organizarea activităților.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023

Prin prezentul act normativ se alocă suma de 269,422 milioane lei organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale  la capitolul “Cultură, recreere și religie”. Prin proiectele pe care le vor derula în cursul acestui an, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale vor contribui la promovarea și respectarea drepturilor omului, prin organizarea unor evenimente culturale și științifice în parteneriat cu instituții publice și societatea civilă.

Totodată, s-a aprobat alocarea către Departamentul pentru Relații Interetnice a sumei de 4,403 milioane lei de la bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea și realizarea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității etnice, culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 8 din Hotărârea nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

Guvernul alocă peste 109 milioane lei pentru plata ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate.

Este vorba despre producția de tomate, ardei, castraveți și alte legume din sere și solarii.

Se va asigura plata tuturor beneficiarilor eligibili care au solicitat ajutorul de minimis și care au valorificat producţiile de legume obținute în perioada 20 octombrie 2023-31 ianuarie 2024 inclusiv. Sprijinul financiar este de până la 1000 euro pentru 1000 mp/beneficiar. 

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea pe lângă Agenţia de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură a unei activităţifinanţate integral din venituri proprii

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Covasna şi de trecere a acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Covasna în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea ajutorării persoanelor afectate şireconstrucţieilocuinţelor acestora, distruse de incendiul produs în comuna Mărăcineni, satul Căpătâneşti, respectiv în comuna Vadu Paşii, satul Băjani, precum şi de vântul puternic produs în comuna Bisoca, satul Sărite, judeţul Buzău

Prin acest act normativ, se închide circuitul legislativ pentru scoaterea din rezervele de stat pentru ajutoarele umanitare de urgențădistribuite în vederea ajutorării persoanelor afectate şi reconstrucției locuinţelor acestora, distruse de incendiul produs în comuna Mărăcineni, satul Căpătâneşti, respectiv în comuna Vadu Pașii, precum şi de vântul puternic produs în comuna Bisoca, județul Buzău. Ajutoarele umanitare constând în materiale de construcții au fost deja distribuite persoanelor și familiilor afectate.

Ajutorul se ridică la o valoare de 77.733 lei (cu TVA).

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,General Magheru” al judeţului Vâlcea

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 2810 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova,judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Prin Hotărârea aprobată de Guverna fost redus numărul funcțiilor de conducere de la 39 la 30-9 funcții de conducere; s-a redus 1 funcție de demnitar- Subsecretar de stat; s-a redus cabinetul demnitarului (Subsecretar de stat) – 1 post.

De asemenea, au fost redimensionate compartimentele, ca urmare a recomandărilor controlorilor Curții de Conturi prin relocare, astfel activitatea de control și strategie anticorupție rămâne organizată la nivel de serviciu.

Au fost înființate Compartimentul Inteligență Artificială și Tehnologii Emergente, respectiv Compartimentul IT și Securitate Cibernetică, pentru armonizarea modificărilor legislative nou apărute în domeniul Inteligenței Artificiale (IA), al digitalizării, transformării digitală și de securitate cibernetică, precum și a Regulamentelor europene cu legislația existentă.

Numărul total de posturi este 358 exclusiv demnitarii și cabinetele acestora.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, precum şi pentru stabilirea criteriilor de selectare a experţilor evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificăşi dezvoltarea tehnologică

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şideclanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”

Prin acest act normativ s-a aprobat alocarea sumei de 2.966 lei pentru exproprierea unui teren, cu o suprafață de circa 2000 metri pătrați situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj la o capacitate de 8 milioane de tone pe an

Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. din subordinea Ministerului Energiei, în calitatea sa de expropriator în numele Statului Român.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea unui imobil ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Gorj

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare, a caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, bunuri ce au fost predate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţiişijustiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 1,1259 ha din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ,,Transgaz” SA Mediaş, pentru proiectul de importanţănaţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale Gherceşti-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)”

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Pod pe DN 54 km 64+001 “, judeţul Teleorman

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Dragaj de investiţii în porturile maritime”

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Horezu”, judeţul Vâlcea

Valoarea totală a investiției este de 201 milioane lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj 168 milioane lei.

Proiectul are ca scop realizarea unei variante de ocolire care să scoată traficul greu și de tranzit din oraș conducând la reducerea timpului de deplasare, sporirea capacității de circulație la intrările și ieșirile din localitate, reducerea poluării fonice și cu noxe în zonele locuite.

Soluțiile propuse vor îmbunătăți infrastructura rutieră națională, în special la nivelul drumurilor naționale, dar vor conduce și la fluidizarea traficului local din oraș.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Durata de execuție a investiției este de 24 de luni.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Valea Lungă, judeţul Alba

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru unul de cerere 2023

Guvernul a aprobat plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2023, în valoare totală de 134.768.480 euro (circa 670.271.000 lei). Plățile naționale tranzitorii pentru anul de cerere 2023 se vor face din bugetul  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Numărul de beneficiari ai ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic este de circa 40.000 fermieri pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte, circa 112.000 fermieri pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne și de circa 45.000 fermieri pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale:https://www.madr.ro/comunicare/8799-au-fost-aprobate-plafoanele-alocate-ajutoarelor-nationale-tranzitorii-in-sectorul-zootehnic.html

 • HOTĂRÂREDE GUVERNpentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023

Guvernul a aprobat plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023, în sumă totală de 88.126.943 euro (echivalentul a 438.299.354 lei).

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale:https://www.madr.ro/comunicare/8802-a-fost-publicat-calendarul-estimativ-pentru-sesiunile-de-depunere-de-proiecte-pentru-anul-2024.html

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru restructurare sub formă de grant în favoarea Societăţii “Complexul Energetic Oltenia” S.A. în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru anul 2024

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului de stat de restructurare sub formă de grant Societății ”Complexului Energetic Oltenia” SA pentru finanțarea achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră în anul 2024, în valoare de 386,63 milioane lei.

Ajutorul de stat de restructurare pentru anul 2024 este o măsură de sprijin ce face parte dintr-un plan amplu de măsuri care include acordarea unui ajutor de stat de restructurare în favoarea Societății ”Complexul Energetic Oltenia” SA.

Acest ajutor de stat ajutor asigură continuarea activității societății de producere de energie electrică pe bază de lignit, acoperind o cotă de piață de circa 11,8%, fiind un factor de stabilitate al Sistemului electroenergetic național, dar și un important angajator pe plan regional, cu menținerea unui număr semnificativ de locuri de muncă, în principal în județele Gorj și Dolj.

 1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Aprobarea acordării în mod excepţional de către Ministerul Educaţiei de granturi de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă, pentru programul de studii de an pregătitor de limba română, organizat de instituţii de învăţământ superior de stat din România, în favoarea unor cetăţeni români şi a membrilor de familie a acestora, români de pretutindeni sau cetăţeni străini, care au fost evacuaţi din Fâşia Gaza

Guvernul a aprobat acordarea de granturi de studii fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă, pentru programul de studii de an pregătitor de limba română, organizat de instituții de învățământ superior de stat din România, în favoarea unor cetățeni români și a membrilor de familie ai acestora, români de pretutindeni sau cetățeni străini, care au fost evacuați din Fâșia Gaza.

Numărul estimat este de 12 beneficiari, costurile suportate de Ministerul Educației este de 85.452 lei. Aceștia vor beneficia de grant de studii, subvenție pentru cămin, pentru cazare în căminele instituțiilor de învățământ superior, dacă este cazul, în limita locurilor rămase disponibile, facilități de transport.

Alocarea granturilor se realizează cu încadrare în bugetul alocat Ministerului Educației pentru anul universitar 2023-2024.

Informații suplimentare:

Ca urmare a deteriorării situației de securitate din Fâșia Gaza, cetățeni români și membri de familie ai acestora au fost evacuați în România din Fâșia Gaza, începând cu luna noiembrie 2023, cu sprijinul autorităților române. O parte dintre aceștia au solicitat înmatricularea la programul de studii de an pregătitor de limba română pe locurile alocate românilor de pretutindeni. Pentru o bună integrare în societatea românească, aceștia doresc să își continue studiile în România.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament şi de credite bugetare pentru luna februarie 2024 aferente Ministerului Educaţiei

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare, aprobate pe luna februarie 2024, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi de credite bugetare, aprobate pe luna februarie 2024, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Încheierea de angajamente legale pentru categoriile de proiecte care intră sub incidenţa prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2023, cu modificările şi completările ulterioare

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Relocarea în afara zonelor urbane a unor penitenciare

Astăzi s-a aprobat, prin Memorandum, relocarea în afara orașelor a penitenciarelor din Oradea, Satu Mare, Târgu Mureș, Iași, Ploiești, Timișoara și Secția exterioară Cluj din cadrul Penitenciarului Gherla.

Ministerul Justiției: https://www.just.ro/guvernul-a-aprobat-memorandumul-prezentat-de-ministerul-justitiei-referitor-la-relocarea-unor-penitenciare-in-afara-zonelor-urbane/

 • MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, pe luna februarie 2024, aprobate de Guvernul României

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema:Creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a creșterii numărului de personal cu 88 de lucrători faţă de numărul efectiv de personal la 31.12.2023, pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A.

Memorandumul a fost aprobat.

 1. PUNCTE DE VEDEREPUNCT DE VEDERE cu privire la 17 inițiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *