În județul Dolj, în urma finalizării probei, procentul de prezență la simularea probei scrise la Matematică a simulării Evaluării Naționale este de 87,10%

0

Marți, 06 februarie 2024, s-a desfășurat proba scrisă la Matematică din cadrul simulării naționale a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a.

În județul Dolj, în urma finalizării probei, procentul de prezență la simularea probei scrise la Matematică este de 87,10% ( 4275 elevi prezenti, 633 elevi absenti);

Nu au fost elevi eliminați din examen și nu au existat tentative de fraudă.

Conform calendarului aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 6760/ 7 decembrie 2023, comunicarea rezultatelor va avea loc în data de 23 februarie 2024.

Rezultatele obținute la simulare nu se publică, nu se afișează și nu se contestă.Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Purtător de cuvânt,

Inspector școlar,Profesor Nicoleta Litoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *