LICEUL TEORETIC HENRI COANDA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului “‘DOTAREA CULABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC HENRI COANDĂ'”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs2023-2328

0

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
10.12.2023
LICEUL TEORETIC HENRI COANDA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului “‘DOTAREA CU
LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC HENRI COANDĂ'”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs2023-2328, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru
noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea
educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de
învățământ.
Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de
finanțare fiind de 590.267,78 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație
UE.
Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și
consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele
didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și
combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar
Activitățile derulate în cadrul proiectului
• Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific)
pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
• Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de
software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a
materialelor didactice pe dispozitive
• Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
• Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator
inteligent digital integrat prin 4 sesiuni de instruire
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *