Marcele, mai dă-le 60,5 lei! Consilierii locali craioveni încep anul cu o mărire a indemnizației

0

Prima ședință din an a consiliului local municipali vine cu o veste bună pentru membrii acestuia. Aleșii locali craioveni primesc o majorare a indemnizației încasate de la bugetul local. Suma, ce-i drept modică, vine să coreleze leafa consilierilor cu creșterea cu 5 la sută a indemnizației primarului, operată prin ordonanță de urgență la finele anului trecut.

Cum indemnizația consilierilor locali a fost stabilită la o zecime din cea a primarului, aceasta crește acum proporțional, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței CLM de la sfârșitul acestei luni. În sume nete, indemnizația lunară a aleșilor locali craioveni ar urma să crească din ianuarie cu 60,5 lei.

„Prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Craiova nr.642/2023 s-a aprobat acordarea
indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai Consiliului Local al municipiului Craiova, pentru
anul 2023, în cuantum de 10% din indemnizația lunară a Primarului Municipiului Craiova, pentru
participarea la cel puţin o şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Craiova şi la o şedinţă a
comisiei de specialitate din care face parte.
Potrivit art. I alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscalbugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale,
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu
modificările şi completările ulterioare, „Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024,
indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică locală şi funcţiile asimilate acestora,
prevăzute în anexa nr. IX litera C la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023”, precizează raportul anexat proiectului de hotărâre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *