Genesis Property: Aproape 70% dintre tinerii Gen Z au nevoie să lucreze cel puțin 3 zile pe săptămână de la birou

0

Genesis Property: Aproape 70% dintre tinerii Gen Z au nevoie să lucreze cel puțin 3 zile pe săptămână de la birou pentru a fi productivi și a colabora eficient cu echipa

În ciuda schimbărilor aduse de lucrul de la distanță și de modelul hibrid în ultimii ani, biroul rămâne locul preferat de majoritatea tinerilor pentru a-și desfășura activitățile în prezent. Aici pot lucra într-un mod eficient, colaborativ și creativ, având astfel oportunități excelente de dezvoltare profesională și de avansare în carieră. Astfel, pentru a-și atinge maximul de productivitate, aproape 70% dintre angajații din Generația Z spun că au nevoie de cel puțin 3 zile pe săptămână la birou, iar 62% lucrează deja full time de la birou, potrivit unui sondaj inițiat de Genesis Property, din 1.208 de respondenți reprezentând mai multe generații, la nivel național.

Biroul este mai important pentru Gen Z decât pentru Mileniali, care simt nevoia să lucreze din birou cel puțin 3 zile pe săptămână în proporție de 56%, în timp ce în cazul Generation X procentul ajunge la 73%. În prezent, 51% dintre Mileniali și 65% dintre angajații din Generația X lucrează în fiecare zi a săptămânii la birou.

„Stilul de lucru și de viață din ultimii ani a evidențiat, de fapt, cât de importantă este activitatea la birou, mai ales pentru cei din Gen Z, aflați la începutul vieții profesionale. Pentru ei, experiențele la birou, colaborarea cu echipa și socializarea sunt importante pentru dezvoltarea și evoluția în carieră, contribuind în același timp la un echilibru sănătos între viața la job și timpul liber. Tocmai din acest motiv, cei mai mulți își doresc să petreacă tot mai mult timp la birou, iar crearea unui spațiu care anticipează viitorul muncii, prin spații ultra-moderne și versatile, dar și comunități și experiențe relevante este deja obligatorie”, a spus Marcela Stancu, People Experience Director, Genesis Property.

Peste jumătate dintre angajații români care au răspuns la sondajul Genesis Property lucrează deja integral de la birou, 40% subliniind că acest mod de lucru are un impact pozitiv asupra echilibrului dintre viața personală și cea profesională, dar și asupra relației cu colegii. Principalele motive pentru care angajații vor să lucreze cât mai mult la birou este timpul petrecut cu echipa (57%), urmat de întâlnirile în persoană cu clienții (28%) și obținerea de vizibilitate pentru a spori șansele de promovare (16%).

În plus, aproximativ 27% din angajații din toate generațiile spun că un mediu ideal de lucru la birou trebuie să fie ospitalier și să ofere multe facilități, 21% vor spații de lucru creative, care să le ofere totodată și acces la cele mai noi tehnologii, iar circa 14% dintre respondenți vor zone de lucru de tip rezidențial, cu o atmosferă informală, care să-i facă să se simtă ca acasă.

Genesis Property anticipează viitorul muncii și a creat, astfel, YUNITY Park, prima implementare a conceptului imobiliar inovator YUNITY, care oferă un spectru larg de spații, facilități și experiențe pentru angajați. În prezent, pe lângă spațiile de birouri ultramoderne, cu standarde înalte de sustenabilitate, campusul YUNITY Park se remarcă prin spațiul public special construit, care oferă o pădure urbană de 1.000 de metri pătrați, un amfiteatru în aer liber cu o capacitate de 1.500 de persoane, 2.000 de metri de alei pietonale și promenadă etajată, oglinzi de apă în trepte și spații creative pentru relaxare, întâlniri și evenimente. Faza II a proiectului a fost finalizată anul trecut, cu o investiție de 20 de milioane de euro, iar YUNITY Park va intra anul acesta în ultima etapă de dezvoltare, cu accent pe experiențele oamenilor.

Sondajul Genesis Property a analizat care este părerea românilor despre revenirea la birou a fost desfășurat în noiembrie-decembrie 2023, la nivel național, prin platforma iVox, pe un eșantion total de 1.208 utilizatori de internet din România. Circa 49% dintre participanți sunt de sex feminin, iar peste 47% au un venit net mai mare de 4.000 de lei.

—————-

Despre Genesis Property

Genesis Property, cu o experiență de peste 20 de ani în industria imobiliară românească, este unul dintre cei mai importanți proprietari, dezvoltatori și operatori de clădiri de birouri clasa A. Deține și administrează YUNITY Park și West Gate Business District cu peste 150.000 mp GLA de spații de birouri ocupate de companii precum HP, Accenture, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens și Alpha Bank, unde lucrează peste 15.000 de angajați. Genesis Property a inițiat și IMMUNE Building Standard™, un standard global care certifică reziliența clădirilor la amenințări pentru sănătate cum este pandemia de Covid-19. Genesis Property este dezvoltatorul primului campus studențesc privat din România, West Gate Studios. Pentru mai multe informații, accesați GenesisProperty.net / LinkedIn/GenesisProperty

Genesis Property: Almost 70% of Gen Z employees find it necessary to work from the office at least 3 days a week to maintain productivity and effectively collaborate with their team

Despite the changes ushered in by remote working and the hybrid model in recent years, the office continues to be the preferred workspace for most young employees. It provides an environment where they can work efficiently, collaboratively, and creatively, while also offering excellent opportunities for professional development and career advancement. To attain their peak productivity, nearly 70% of Generation Z employees express the need for at least three days a week in the office, with 62% already working full time from the office, as revealed by a survey of 1,208 multi-generational respondents nationwide, conducted by Genesis Property.

The office space is more important to Gen Z than to Millennials, 56% of whom feel the need to work out of the office at least 3 days a week, Generation X being at 73%. Currently, 51% of Millennials and 65% of Generation X employees work daily in the office.

“The work and lifestyle dynamics of recent years have underscored the importance of working from the office, particularly for Gen Z individuals embarking on their professional journeys. For this generation, office experiences, team collaboration, and socializing play pivotal roles in career development and evolution, contributing to a healthy balance between work life and leisure. As a result, most wish to spend more and more time at the office. Creating a workspace that anticipates the future of work is imperative, incorporating ultra-modern and versatile spaces, as well as fostering relevant communities and experiences“, said Marcela Stancu, People Experience Director, Genesis Property.

With over half of the Romanian employees surveyed by Genesis Property already working fully from the office, 40% emphasize that this positively influences their work-life balanceand enhances their relationships with colleagues. The primary motivations behind employees’ preference for working in the office as much as possible include spending time with the team (57%), engaging in face-to-face meetings with clients (28%), and gaining visibility to boost their chances of promotion (16%).

In addition, some 27% of employees of all generations say an ideal office environment should be hospitable and offer many amenities, 21% want creative workspaces that also give them access to the latest technology, and some 14% of respondents want residential work areas with an informal atmosphere that makes them feel like home.

Genesis Property anticipates the future of work and has thus created YUNITY Park, the first implementation of the innovative YUNITY real estate concept, which offers a wide range of spaces, facilities and experiences for employees. Today, in addition to state-of-the-art office spaces with high sustainability standards, the YUNITY Park campus stands out for its recently launched public space, which features a 1,000-square-meter urban forest, a 1,500-seat outdoor amphitheater, 2,000 meters of pedestrian walkways and tiered promenade, cascaded water mirrors and creative spaces for relaxation, meetings and events. Phase II of the project was completed last year with an investment of €20 million, and YUNITY Park has entered its final phase of development this year with a focus on people’s experiences.

The Genesis Property survey on Romanians’ opinion about returning to the office was carried in November-December 2023, at national level, through the iVox platform, on a total sample of 1,208 internet users in Romania. Some 49% of participants are female and over 47% have a net income of more than 4,000 lei.

—————-

About Genesis Property

Genesis Property, with over 20 years of experience in the Romanian real estate industry, is one of the leading owners, developers, and operators of Class A office buildings. It owns and manages YUNITY Park and West Gate Business District with over 150,000 sqm GLA of office space occupied by companies such as HP, Accenture, Ericsson, Garanti BBVA, Infineon, Luxoft, Yokogawa, Siemens and Alpha Bank, where over 15,000 employees work. Genesis Property also initiated the IMMUNE Building Standard™, a global standard that certifies the resilience of buildings to health threats such as the Covid-19 pandemic. Genesis Property is the developer of Romania’s first private student campus, West Gate Studios. For more information, visit GenesisProperty.net / LinkedIn/GenesisProperty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *