EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ PENTRU ANUL 2023

0

            Astăzi, 18 ianuarie, începând cu ora 12.00, la sediul instituției s-a desfășurat “Evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj în anul 2023”, eveniment la care a participat, în sistem videoconferință, reprezentantul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, colonel inginer Lucian TRĂȘCĂLIE – adjunct al inspectorului general, dar și cadre militare din inspectorat.

          Această evaluare a implicat o analiză amănunțită a activităților desfășurate, a misiunilor îndeplinite și a rezultatelor obținute pe parcursul anului 2023, stabilind totodată obiectivele și principalele direcții de acțiune ale instituției pentru anul 2024.

            INFORMAŢII  SUPLIMENTARE

            În anul 2023 jandarmii din cadrul I.J.J. Dolj au executat 11.427 misiuni specifice cu un efectiv de 25.666 jandarmi, în sprijinul cetățenilor și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și oricăror alte situații în care ar fi fost pusă în pericol siguranța comunității.

            Cu ocazia executării misiunilor, au fost aplicate 1.164 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 291.151 lei și au fost întocmite actele de constatare pentru 126 infracțiuni.

            Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale este un alt domeniu important în activitatea jandarmilor doljeni, în anul 2023 fiind executate un număr de 624 misiuni de pază a transporturilor cu caracter special, de valori sau corespondență clasificată, cu un efectiv de 1.418 jandarmi.

            Ca element de referinţă în această perioadă, datorită modului exemplar în care jandarmii au îndeplinit misiunile, nu au fost încercări de penetrare a acestora ori alte evenimente deosebite care să expună la riscuri siguranţa obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale.

Totodată, pe parcursul anului trecut au fost desfăşurate peste 190 de activităţi de prevenire a faptelor antisociale în cadrul unor programe pe această temă în instituţiile de învăţământ preuniversitar, cu ocazia adunărilor publice, dar şi pe timpul desfăşurării misiunilor specifice şi a unor jocuri sau competiţii sportive la care efectivele unităţii au fost angrenate, atât independent, cât şi în colaborare cu instituţiile partenere.

            Un obiectiv foarte important al activității conducerii unităţii a fost implementarea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile pentru diferite investiţii, astfel:

             1. Proiectul “Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana“, cu finanțare prin Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020, Axa prioritară 3 – O regiune sigură, prin încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Județean Dolj ca lider de proiect, iar parteneri I.S.U. Dolj și Primăria Lom, Bulgaria, în cadrul căruia s-au achiziționat bunuri și echipamente în valoare de peste 220.000 euro, proiect implementat;

2. Proiectul „Creşterea eficienţei energetice, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru transportul agentului termic şi a apei calde menajere la clădirea 45-19-08 Craiova” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prin atragerea unei sume de peste 3.300.000 lei, proiect implementat;

De asemenea, pentru desfășurarea activităților de pregătire a personalului, în incinta Complexului de Pregătire Sportivă și Instruire se desfășoară lucrări de construcţie a unei “Săli de sport cu tribună 180 locuri” de către Compania Naţională de Investiţii.

Totodată, la nivelul unității s-a întocmit documentația în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile pentru realizarea a două obiective de investiții constând în instalarea unor centrale fotovoltaice trifazate pentru două imobile din cadrul unității, obiective care ar duce la reducerea semnificativă a unei părți din consumul de energie electrică, cu o valoare totală de aproximativ 2.900.000 lei.

            Aceste cifre reflectă doar o parte din activitatea desfășurată în anul 2023, însă dorim să subliniem faptul că Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și-a îndeplinit obiectivele stabilite în documentele programatice ale eşaloanelor superioare şi cele proprii, a executat în bune condiţii misiunile încredinţate şi a contribuit semnificativ, alături de celelalte structuri cu atribuții în domeniu, la crearea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică pentru cetăţeni.

            Mulțumim tuturor partenerilor instituționali pentru buna colaborare în scopul menținerii unui climat de liniște, ordine și siguranță publică în județul Dolj.

            Și în anul 2024 vom acționa pentru îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor și asigurăm cetățenii că instituția noastră continuă să fie un partener dedicat pentru siguranța comunității.

                   Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *