Muzeul Olteniei Craiova, ”Arta camasii cu altita – element de identitate culturală în Romania și Republica Moldova” în Lista Patrimoniului Imaterial al Umanității

0

Muzeul Olteniei Craiova, în calitate de partener instituțional al Comisiei
Naționale a României pentru UNESCO (CNR UNESCO), în colaborare cu
Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopşor,
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova, coordonat de manager Niculina
Stoican, La Blouse Roumaine – Diana Tănăsescu, Șezătoare București –Bizon
Victoria, Grupul „Oltenia coase iie” și Școala Gimnazială “Mircea Eliade”
Craiova organizează luni, 27 noiembrie, ora 09.30, o serie de activități pentru a
celebra împlinirea unui an de când, la Rabat, Maroc, la 1 decembrie 2022,
Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural
UNESCO a decis includerea dosarului ”Arta camasii cu altita – element de
identitate culturala în Romania și Republica Moldova” în Lista Patrimoniului
Imaterial al Umanității.
Depozitar a unor piese de o reală valoare documentară, de la sfârșitul sec. al
XIX-lea și începutul secolului XX, cămăși scurte sau ciupage, cămăși cu poale,
confecționate din bumbac sau borangic, țesute în două ițe, la război orizontal, unele
incluse în categoria Tezaur, Muzeul Olteniei Craiova și-a adus contribuția la
întocmirea acestui dosar prin expert muzeograf Roxana Deca – Secția de
Etnografie, membru al echipei de documentare ce a realizat cercetările de teren din
zona etnografică a Olteniei, cercetări ce au cumulat sute de ore de muncă,
conceptualizări si sistematizări de date si informații imense.
Fiind parte a unui demers național de succes, se cuvine astfel, să sărbătorim,
la Craiova, de Ziua Națională a României, acest eveniment remarcabil și să
organizăm, într-un spațiu multifuncțional, proiecte de educație și dezvoltare
comunitară care recuperează, cercetează, păstrează și promovează identitatea
culturală locală, un context fericit pentru specialiștii secției de a le împărtăși
elevilor meșteșugul artei cămășii cu altiță în expoziția permanentă de la Casa
Băniei ce oferă o perspectivă non-formală de înțelegere a istoriei cămășilor
tradiționale oltenești ce se pot studia și afla astfel pe viu, prin intermediul
manifestărilor spirituale și artistice tradiționale românești concretizate în aceste
piese de port popular.
Contextul în care ne aflăm, implică deopotrivă fascinația pe care o exercită
elementele de port popular asupra comunităților locale, cât și adoptarea deopotrivă
a unui limbaj contemporan de exprimare, eleganță și determinare, ca să fie înțeles
de tineri, care au nevoie să înțeleagă rolul acestui meșteșug pentru ancorare în
tradiție și identitate culturală proprie
Proiectul cultural urmează a se derula sub forma unor ateliere de lucru
destinate tehnicilor tradiționale de brodare și coasere a altitelor, la care vor
participa purtătoare de competente ale acestui meșteșug, membre ale sezatorii
“Oltenia coase iie” și ateliere de țesut ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase“,
elevi și studenți dornici să deprindă aceasta arta.

Activitatea va fi coordonată de dr. Roxana Deca, iar șezătoarea se va
desfășura în expozitia de cămăși cu altiță din Oltenia, tinerii aflând și suportul
științific al acestui meșteșug prin intermediul prezentării realizate de Anca
Ceaușescu, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Socio-
Umane din Craiova C. S. Nicolăescu-Plopşor, vor viziona filme documentare,
mărturii ale creatorilor și ale celor implicați în promovarea dosarului la UNESCO.
În cadrul acțiunii, se va derula un atelier de confecționat cocarde tricolore,
având ca tematică 1 Decembrie Ziua Națională a României, coordonat de
muzeograf Diana Călin, din cadrul Secției de Etnografie, la care vor participa
elevii clasei a III-a E de la Școala Gimnazială “Mircea Eliade” Craiova, îndrumați
de profesor pentru învățământ primar POPA Carmen.
De asemenea, de Ziua Națională a României, în spațiul expozițional al
Secției de Etnografie, va fi expus „Izvodului Șezătoare București”, izvod donat
Muzeului Olteniei, Secția de Etnografie, cu ocazia împlinirii unui an de la
adoptarea deciziei privind înscrierea elementului „Arta cămășii cu altiță – element
de identitate culturală în România și Republica Moldova”, pe Lista reprezentativă a
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.
Izvodul este alcătuit din mini izvoade din altițe, zonele: Moldova de Nord,
Vrancea, Prahova, Muscel, Dâmbovița, Vâlcea, Vlașca, Teleorman, Gorj și altele
unite cu cheițe specifice zonei.
Șezătoare București este unul dintre cele mai reprezentative grupuri de
șezători din țara coordonat de Bizon Victoria, ce a fost inclus în cadrul
materialului documentar- film de prezentare care a fost depus la dosarul
UNESCO”Arta camasii cu altita – element de identitate culturala în Romania și
Republica Moldova”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *