La 31 octombrie 2023, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 58.186 milioane euro

0

La 31 octombrie 2023, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 58.186 milioane euro, față de 59.238 milioane euro la 30 septembrie 2023.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 1.121 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR;alimentarea conturilor Ministerului Finanțelorși altele;
  • Ieşiri de 2.173 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută,plăţi din contul Comisiei Europeneși altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 6.246milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la31octombrie 2023 au fost de 64.432milioane euro, faţă de 65.117 milioane euro la 30septembrie2023.

Plăţile scadente în lunanoiembrie 2023 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1.747 milioane euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *