Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din31octombrie 2023

0

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat astăzi miniștrilor, în ședința de Guvern, să prezinte propuneri de reorganizare astfel încât, în fiecare minister, să existe o singură structură de emitere electronică a avizelor și autorizațiilor.

Este nevoie de soluții urgente pentru a nu mai pune oamenii pe drumuri. Cetățenii, oamenii de afaceri, primarii și toți cei care au nevoie de avize și autorizații trebuie să știe că le pot ridica adresându-se online unui singur serviciu din minister, ci nu ca acum, când sunt nevoiți să bată la ușa mai multor agenții sau structuri din subordinea ministerelor. Va exista o platformă electronică pe care o vom adapta în funcție de specificul fiecărui domeniu și pentru a pune punct contactului direct între funcționari și cetățeni și mediul de afaceri”, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului a solicitat ca fiecare ministru să transmită propuneri de restructurare în acest sens către șeful Cancelariei Prim-ministrului și către cei doi vicepremieri, Marian Neacșu și Cătălin Predoiu.

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniile construcții, sector agricol și industria alimentară

Actul normativ aprobat de Guvern stabilește noile valori ale salariului minim în construcții, agricultură și industria alimentară, care se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii noiembrie.

În sectorul construcțiilor, salariul minim brut va fi de 4.582 de lei, iar în domeniul agricol și în industria alimentară salariul minim brut va fi 3.436 de lei.

Astfel, vor fi protejate veniturile din aceste domenii importante pentru economia României și după introducerea contribuției pentru sănătate.

Aceste valori au fost stabilite de Guvern prin consultări cu sindicatele și patronatele, în cadrul Consiliului Național Tripartit și pentru Dialog Social.

În prezent, salariul minim brut în construcții este de 4.000 de lei, iar în sectorul agricol și industria alimentară este de 3.000 de lei.

De majorarea salariului minim brut în domeniul construcțiilor vor beneficia 423.110 salariați, iar în sectorul agricol și industria alimentară 168.000 de salariați, potrivit estimărilor.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educației

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Educației pe anul 2023 cu suma de 2,17 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat al anului curent pe anul 2023.

Din această sumă, 1,15 miliarde lei sunt destinați asigurării cheltuielilor salariale aferente lunii octombrie, cu plată în luna noiembrie, care rezultă prin aplicarea majorărilor salariale acordate personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Alte 838,5 milioane lei din suma totală vor asigura cheltuielile cu bursele elevilor din învățământul preuniversitar, pentru plata burselor aferente lunilor septembrie și octombrie cu termen de plată 15 noiembrie 2023, această alocare fiind necesară ca urmare a modificărilor prin care plata acestor burse trec din sarcina bugetelor locale în sarcina bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

Restul de 180,358 milioane lei vor fi necesari în vederea acoperii cheltuielilor cu bursele studenților din învățământul universitar pentru primele două luni din anul universitar, conform modificărilor legislative prin care cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecție socială a studenților a fost stabilit la 201 de lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii

Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Culturii cu suma de  5,227 milioane lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal pe lunile noiembrie și decembrie pentru aparatul central, direcțiile județene pentru cultură și Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, precum și pentru plata indemnizațiilor de merit în cultură și a sumelor datorate pentru persoanele cu handicap neîncadrate, pentru luna decembrie.

 1. MEMORANDUMURIMEMORANDUMcu tema: Aprobarea Planului Național de Acțiune privind implementarea Garanției pentru Copii

Guvernul a aprobat astăzi Memorandumul privind Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii, ale cărui măsuri sunt corelate cu cele incluse în ”StrategiaNațională pentru copii 2023-2027”, adoptată recent de Executiv.

Acest program care va fi aplicat în România – Garanția pentru Copii – a fost instituit la nivel european în anul 2021. Obiectivul său îl constituie prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului copiilor aflați în dificultate la un set de servicii esențiale, contribuind astfel la susținerea drepturilor acestora prin combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse.

Cele 5 servicii cheie care trebuie garantate sunt: nutriția sănătoasă, servicii de îngrijire medicală gratuite, educația gratuită, educația și îngrijirea timpurie gratuită, condiții de locuire adecvate.Planul național de acțiune, pregătit de România ca parte a obligațiilor care îi revin în transpunerea prevederilor Recomandării privind instituirea Garanției pentru Copii, reprezintă o reflectare a măsurilor și obiectivelor incluse deja în noua Strategie națională privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Rezultatele așteptate prin implementarea Planului de Acțiune până în anul 2030 sunt următoarele:

 • Scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 500.000  comparativ cu anul 2021;
 • Creșterea impactului măsurilor de protecție social pentru a reduce rata de sărăcie în rândul copiilor;
 • Creșterea accesului familiilor cu copii în dificultate la locuințe sociale;
 • Copiii afectați de sărăcie să beneficieze de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriționale;
 • Creșterea ratei de cuprindere a educației timpurii, accesul mai mare la educație și sănătate pentru copii.

Deși țara noastră avea obligativitatea de a aloca 5% din FSE+ la nivelul obiectivelor specifice pentru acele măsuri care contribuie la scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială, respectiv aproximativ 352 mil. euro, numai prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, România a alocat 410,5 mil. euro.

 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării limitelor de credite bugetare aferente lunii octombrie 2023 pentru Consiliul Superior al Magistraturii cu suma de 1.333 mii lei, pentru asigurarea plății drepturilor salariale cuvenite personalului de instruire al Institutului Național al Școlii Naționale de Grefieri

Prin Memorandumul aprobat de Guvern, se majorează limitele de credite bugetare aferente lunii octombrie pentru Consiliul Superior al Magistraturii cu suma de 1,333 milioane de lei pentru asigurarea drepturilor salariale cuvenite personalului de instruire al Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *