Cercetarea științifică în Universitatea din Craiova – o provocare pentru tineri

0

Cercetarea științifică constituie o parte esențială a activității academice, fiind vectorul  care poate garanta prestigiu și recunoaștere națională şi internațională.

            În Universitate din Craiova activitatea de cercetare științifică este organizată şi funcționează în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în domeniu. Activitatea de cercetare-dezvoltare include cercetarea științifică (fundamentală şi aplicativă), cercetare tehnologică, proiectare, expertiză, consulting, analize şi determinări experimentale.

Conform Strategiei cercetării științifice a UCv pentru perioada 2020–2024, prin Planul operațional pentru activitatea de cercetare științifică și relația cu mediul economic în anul 2023 se dorește integrarea studenților (din ciclul licență, master și doctorat), a tinerilor în colective de cercetare, în granturi și proiecte de cercetare naționale și internaționale. In același timp, pentru stimularea acestora, se vor acorda burse și premii pentru activitatea de cercetare, inclusiv prin Gala Cercetării.

În sprijinul acestui obiectiv strategic vine și proiectul Cercetătorii viitorului/ The researchers of thefuture (cod proiect 1/16.11.2022)finanțat prin Planul Naționalde  Redresareși ReziliențăalRomâniei (PNRR) câștigat de Universitatea din Craiova (în calitate de beneficiar), în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova si Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgul Jiu.

Proiectul are ca obiectiv general înființarea Centrului Regional de orientare în cariera de cercetător, în regiunea Sud-Vest Oltenia, ca parte a ERA TALENT PLATFORM.

Proiectul favorizează colaborarea unor actori relevanți din domeniul universitar și al cercetării în scopul îmbunătățirii serviciilor de asistență pentru cercetători, creșterea interesului pentru cariera de cercetător în rândul tinerilor, promovarea rezultatelor cercetării românești la nivel regional, stimularea cooperării între centrele regionale de orientare în carieră și rețeaua europeană.

În consecință, tinerii cercetători au șansa să facă parte din echipe pe domenii specifice sau interdisciplinare, să colaboreze cu specialiști recunoscuți, ceea ce îi va ajuta în carierea științifică.

Carmen BANȚA, Expert 2 promovare cercetare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *