Actele normative adoptate în cadrul ședinței Guvernului României din 20 octombrie 2023

0

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentrupersonalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalulnedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației

Actul normativ adoptat de Guvern aduce unele clarificări privind modalitatea de acordare a primei de carieră profesională pentru personalul didactic şi administrativ, astfel încât plățile să se facă până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Peste 326.000 de angajați din învățământ beneficiază de primă anuală netă în valoare de 1.500 de lei în cazul cadrelor didactice și 500 de lei în cazul personalului administrativ.

Prima pentru cariera  profesională se acorda începând din acest an școlar pentru o perioada de 4 ani.

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privindreforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea altor acte normative în domeniul sănătății

Declarațiile ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, sunt disponibile aici: https://gov.ro/ro/stiri/briefing-la-finalul-edintei-de-guvern-sustinut-de-ministrul-sanatatii-alexandru-rafila-i-purtatorul-de-cuvant-al-guvernului-mihai-constantin

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Anexei nr. IV la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Actul normativ a fost aprobat.

 1. HOTĂRÂRI DE GUVERNHOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate pentru perioada 2023 – 2030

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Strategia Națională de Sănătate 2023- 2030 (SNS).

Documentul urmărește  îmbunătățirea speranței de viață sănătoasă și a calității vieții cetățenilor României și le oferă acestora posibilitatea informării adecvate și a implicării active în deciziile referitoare la menținerea și îmbunătățirea propriei sănătăți. Strategia prevede reforma sistemului de sănătate, până în anul 2030, care trebuie să extindă accesul la serviciile ambulatorii și să creeze premisele apropierii serviciilor medicale de pacienți.

Strategia Națională de Sănătate 2023- 2030 (SNS) urmărește, printre altele,  modernizarea, flexibilizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate publică; implicarea activă și responsabilizarea cetățeanului în deciziile referitoare la propria sănătate. De asemenea, are în vedere întărirea capacității autorităților publice locale pentru acțiuni concrete și susținute de îmbunătățire a stării de sănătate a comunităților pe care le reprezintă,  accesul în timp util la servicii de îngrijiri de sănătate diversificate, performante și de calitate oferite de echipe de profesioniști în asistența medicală primară, diversificarea, flexibilizarea, creșterea performanței și rezilienței profesioniștilor în sănătate.

În baza Strategiei Naționale de Sănătate pentru perioada 2023-2030 și a Planurilor de dezvoltare regională, Comisia Europeană va oferi finanțarea necesară pentru atingerea tuturor indicatorilor de dezvoltare a sistemului medical.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale şi combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030

Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Sănătății, Strategia naţională pentru prevenirea și limitarea infecților asociate asistenței medicale  și combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030.

Documentul are ca principale obiective îmbunătățirea conștientizării și înțelegerii rezistenței la antimicrobiene (AMR), îmbunătățirea cunoașterii AMR prin supraveghere și cercetare, reducea incidenței infecțiilor asociate asistenței medicale, în special a celor cu microorganisme multi-rezistente, optimizarea utilizării agenților antimicrobieni și finanțare și investiții sustenabile în combaterea AMR.

Monitorizarea şi evaluarea strategiei se vor realiza prin Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), pe baza colaborării instituționale cu toate entitățile implicate și cu Comitetul Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale și respectiv cu Comitetul Național pentru limitarea Rezistenţei Microbiene.

INSP va dezvolta un cadru de monitorizare și evaluare a strategiei și un mecanism de colectare regulată a datelor de la responsabilii instituționali.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea Strategiei naţionale de vaccinare în România pentru perioada 2023 – 2030

România are o nouă strategie națională de vaccinare pentru perioada 2023-2030, aprobată astăzi de Guvern.

Documentul urmărește creșterea încrederii populației în beneficiile vaccinării și accesul la servicii de sănătate, inclusiv la medicamente și vaccinuri esențiale.

Strategia de vaccinare nu impune obligativitate, însă oferă dreptul tuturor, mai ales bolnavilor cronici să se vaccineze gratuit, dacă doresc. De altfel, Ministerul Sănătății a făcut pași importanți pentru creșterea accesului la vaccinare prin compensarea vaccinurilor.

Cele mai importante obiective ale strategiei sunt reprezentate de creșterea cunoașterii şi încrederii în vaccinarea anti-HPV, asigurarea accesului la vaccinare pentru cei cu risc mai mare de a contracta boli prevenibile prin vaccinare, asigurarea continuităţii programului de vaccinare în timpul situaţiilor de urgenţă prin detectarea precoce şi răspunsul rapid în cazul focarelor cauzate de boli infecţioase prevenibile prin vaccinare, creşterea capacităţii de supraveghere a acestora, comunicare corectă pentru creșterea încrederii populaţiei în beneficiile vaccinării, implementarea de campanii naţionale şi locale de educaţie pentru sănătate privind vaccinarea şi bolile prevenibile prin vaccinare, acces universal la servicii de sănătate, inclusiv accesul la medicamente şi vaccinuri esenţiale, sigure, eficace, la preţuri accesibile pentru toţi.

Prin implementarea prezentei strategii se urmărește creșterea cererii/acceptanței pentru vaccinare a populației, o acoperire vaccinală peste 90% la toate vaccinurile incluse în programul național de vaccinare, dar și o acoperire vaccinală de 70% pentru vaccinarea de-a lungul vieții la grupele la risc pentru bolile prevenibile prin vaccinare

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023al Companiei Naţionale “UNIFARM” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțareacheltuielilor unităților sanitare cu paturi

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.559/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul2023

Actul normativ prevede suplimentarea cu 7 milioane lei a limitei prevăzută inițial (de 7 milioane lei) pentru acordarea de ajutoare de urgență care să sprijine populația afectată de inundații, alunecări de teren și alte fenomene meteorologice periculoase în anul 2023.

Până în prezent, din suma aprobată inițial au fost acordate ajutoare de urgență în sumă totală de 6,67 milioane, pentru 2.012 beneficiari din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vaslui.

Comunicatul Ministerului Muncii:https://bitly.ws/XUL4

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Județene de Pensii Neamț

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot, numărul de beneficiari şi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suportalimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean”, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Craiova, Işalniţa, Almăj, Coţofenii din Faţă, Brădeşti şi Filiaşi – judeţul Dolj; Butoieşti, Stângăceaua, Strehaia, Voloiac, Tâmna, Prunişor, Huşnicioara, Şimian, Drobeta-Turnu Severin şi Orşova – judeţul Mehedinţi; Topleţ, Băile-Herculane, Mehadia, Iablaniţa, Cornea, Domaşnea, Luncaviţa, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa, Buchin şi Caransebeş – judeţul Caraş-Severin

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Reamenajare intersecţie DN 66 km 180+555 cu sens giratoriu în localitatea Haţeg”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind aprobarea decertificării definitive a unor cheltuieli aferente anului contabil 2021-2022, pentru proiectele finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în vederea asigurării necesarului de finanţare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului operaţional Capital Uman, Programului operaţional Competitivitate, Programului operaţional Regional şi Programului operaţional Infrastructură Mare

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii pentru prevenirea efectelor calamităţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente datorate fenomenelor erozionale înregistrate şi accentuate în cursul anului 2023 în zona localităţiiBozânta Mică, judeţul Maramureş

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilortehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor”

Actul normativ reaprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor” pentru reducerea riscului la dezastre cauzate de fenomene hidrometeorologice severe.

Astfel, prin actul normativ, inițiat de Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se are în vedere reactualizarea Studiului de fezabilitate. Noii indicatori vor contribui la regularizarea debitelor pentru asigurarea apărării împotriva inundațiilor a populației, la combaterea proceselor de eroziune a solului și a albiei pentru reducerea transportului aluvionar, respectiv la protejarea mediului înconjurător.

Lucrările de investiții se încadrează în Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe Termen Mediu și Lung, iar valoarea totală a investiției este în sumă de aprox. 101,55 milioane de lei. Durata de execuție a lucrărilor este 36 luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltarea Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului ”Investiții prioritare în domeniul gospodării apelor”, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea unor consuli generali

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 1. HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială şi socialăHOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenției Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind declasificarea informaţiilor cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securității Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul juridic între Ministerul Justitiei al României şi Ministerul Justiţiei al Regatului Maroc semnat la Bucureşti, la 12 iulie 2023

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Directia pentru Agricultură Județeană Tulcea şi trecerea acestora şi a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNpentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi a anexelor 1¹ şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind suplimentarea bugetului Societății Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 • HOTĂRÂRE DE GUVERNprivind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Român de informații pe anul 2023

Hotărârea de Guverna fost adoptată.

 1. ANALIZEANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru bunurile proprietate publică a statului, precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului

Actul normativ a rămas în analiză.

 1. MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 200 mil. Euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A3 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare si rezilientă – și a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

Se aprobă negocierea contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, în valoare de 200 mil. Euro, pentru construirea unor noi secțiuni din Autostrada A3.

Proiectul ce face obiectul contractului de finanțare este compus din trei sub secțiuni ale autostrăzii A3 (Autostrada Brașov Târgu Mureş Cluj – Oradea), după cum urmează:  Nădăşelu – Mihăieşti (16,80 km), Mihăieşti – Zimbor (13,26 km) şi Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km).

Implementarea proiectului a demarat în august 2021 şi se estimează a se finaliza în trimestrul IV al anului 2025.

Valoarea estimată a proiectului la Autostrada A3 este de 697,67 milioane euro (cu TVA). Pe lângă împrumutul de 200 de milioane euro de la BEI, circa 261 milioane euro vor fi alocați prin PNRR, diferenţa urmând să fie acoperită de la bugetul de stat. Împrumutul de la BEI va sprijini autoritățile române în finanțarea deficitului bugetului de stat creat pe parcursul implementării proiectului.

Data limită de tragere a împrumutului este de 4 ani de la data semnării contractului de finanţare.

 • MEMORANDUMcu tema: Aprobarea, de către România, a modificării Programelor (Interreg VI-A) NEXT Romania-Ucraina,(lnterreg VI-A) NEXT Romania-Republica Moldova, (lnterreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre şi aprobarea negocierii şi semnării Acordului de finanţare între Comisia Europeană, Armenia şi România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul (lnterreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru modificarea/completarea acestor documente pe parcursul perioadei de implementare a Programelor

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna octombrie 2023 pentru Ministerul Afacerilor Interne

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare pentru luna octombrie 2023 aferente Ministerului Educației

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord, prin schimb de note verbale, cu Ungaria, în vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei între localităţile Beba Veche –Kubekhaza

Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, încheierea unui Acord, prin schimb de bote verbale, cu Ungaria în vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei între localitățile Beba Veche – Kubekhaza, pentru traficul internațional de persoane, precum și pentru traficul de mărfuri, până la limita de greutate totală de 7,5 tone.

În urma evaluării aspectelor privind fezabilitatea tehnică, controlul de frontieră, eficacitatea economică și condițiile locale, a fost identificată o nouă amplasare a punctului de trecere a frontierei, urmând ca drumul județean DJ 682 să fie modernizat pe o secțiune de 24 de km.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), va asigura construcția infrastructurii, precum și furnizarea dotărilor și utilităților necesare funcționării punctului de trecere a frontierei, conform angajamentului asumat.

Acordul bilateral va modifica Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenției dintre România și Republica Ungară privind controlul traficului rutier și feroviar, semnată la București la 27 aprilie 2004, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe lunaoctombrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna octombrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare aprobate pe luna octombrie 2023 pentru Ministerul Justitiei

Memorandumul a fost aprobat.

 • MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public – Direcția Națională Anticorupție pe luna octombrie 2023

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri pentru ocuparea a 50 de posturi vacante din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna octombrie 2023

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna octombrie 2023

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUMcu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi de angajament aprobate pentru luna octombrie 2023 pentru Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

Memorandumul a fost aprobat.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării şi sprijin financiar pentru Campionatul European de Handbal (handbal feminin) – EURO 2026

Guvernul sprijină organizarea Campionatului European de Handbal –EURO 2026 – handbal feminin și are în vedere acordarea unui sprijin financiar în valoare de până la 25 milioane lei pentru asigurarea condițiilor necesare organizării acestui eveniment sportiv la standarde internaționale.

Organizarea acestei competiții de amploare, la care ar urma să participe 23 de națiuni, contribuie la promovarea sportului și performanțelor realizate de România în rândul țărilor dezvoltate din punct de vedere handbalistic și reprezintă o confirmare a capacității organizatorice a Agenției Naționale pentru Sport și a Federației Române de Handbal.

Ultimul campionatul european de handbal a fost găzduit de România în urmă cu 26 de ani, la București și Râmnicul Vâlcea, cu participarea a 12 echipe.

 1. MEMORANDUMcu tema: Suplimentarea limitei de credite de angajament aprobate Serviciului Român de Informaţii pentru luna octombrie 2023, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Memorandumul a fost aprobat.

 • NOTENOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Eforie, judeţul Constanţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al U.A.T. Eforie în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dobrogea” al judeţului Constanţa (U.M. 0434), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din Tuzla

Guvernul a luat act de această notă.

 • NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” aIjudeţului Suceava (U.M. 0321), în vedereaconstruirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Dumbrăveni

Guvernul a luat act de această notă.

 • NOTĂcu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect declararea imobilului, teren în suprafaţă de 105 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 119919 Alba Iulia, situat în strada Militari nr. 3, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, din bun de interes public local, în bun de interespublic naţional şi transmiterea acestuia din domeniul public al municipiului Alba Iulia, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul ŞcolarJudeţean Alba şi Palatul Copiilor Alba Iulia

Guvernul a luat act de această notă.

 • PUNCTE DE VEDEREPUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *