Sondaj tbi bank: Unul din trei români vrea să obțină un credit în următoarele 12 luni

0

Aproape 62% se gândesc la un credit de nevoi personale pentru proiecte importante precum renovarea casei, cumpărarea unei mașini sau achiziționarea de electrocasnice

Nevoia românilor de finanțare a crescut în ultimul an, deoarece creșterea prețurilor i-a obligat pe cei mai mulți dintre ei să facă rost de mai mulți bani pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele sau să cumpere bunurile de care au nevoie pentru a avea o viață mai confortabilă. În acest context, mai mult de o treime dintre români (34,3%) vor să ia un credit în următoarele luni, dintre care aproape 62% doresc un credit de nevoi personale, potrivit unui sondaj tbi bank realizat în rândul a 1.057 de respondenți din întreaga țară.

Aproape 20% dintre respondenți doresc să folosească banii pentru a-și renova locuințele, aproximativ 18% au nevoie de finanțare pentru a-și cumpăra o mașină, iar alți aproape 12% doresc să cumpere aparate electrocasnice. De asemenea, pentru majoritatea respondenților (63,8%), condițiile avantajoase sunt cel mai important criteriu în alegerea băncii pentru obținerea unei finanțări, în timp ce 28% consideră credibilitatea instituției drept un factor esențial.

„Condițiile de creditare favorabile sunt extrem de importante pentru consumatori, ceea ce era de așteptat. Consumatorii de astăzi sunt mult mai bine informați și mult mai atenți la detalii decât erau acum 10 ani. Ne desfășurăm activitatea pe o piață competitivă, ceea ce are un efect benefic asupra modului în care oamenii pot obține finanțare în condiții din ce în ce mai favorabile”, spune Gergana Staykova, Market Leader, Romania, tbi bank.

Mai mult de 40% dintre respondenți au declarat că au nevoie de o finanțare de până la 10.000 de lei, iar aproape 50% cred că vor achita integral creditul în maximum 3 ani. Aproximativ 90% dintre subiecți au declarat că pot rambursa un împrumut, având în vedere contextul economic actual și situația financiară a familiei, deși unii dintre ei ar întâmpina unele dificultăți.

În cazul în care nu ar mai putea rambursa banii, aproape 35% dintre respondenți au spus că ar cere ajutorul rudelor, aproape 17% ar alege să facă un alt credit, iar 4,6% ar renunța să mai plătească.

Sondajul tbi bank privind percepția românilor asupra finanțării a fost realizat la nivel național în perioada august-septembrie 2023 prin intermediul platformei iVox, pe un eșantion total de 1.057 de utilizatori de internet din România. Puțin peste 50% dintre participanți sunt femei, ceva mai puțin de 75% au cel mult 45 de ani și peste 87% locuiesc în mediul urban.

Despre tbi bank

𝐭𝐛𝐢 bank este o bancă de tip ”challenger” din Europa de Sud-Est și lider regional în domeniul soluțiilor de plată alternative, care a construit un ecosistem prin îmbinarea instrumentelor de finanțare cu shopping-ul pentru a răspunde nevoilor clienților. Se concentrează pe sprijinirea comercianților pentru a-și dezvolta afacerile, precum și pe oferirea de produse și servicii financiare consumatorilor, care să le facă viața mai ușoară. În prezent, operează în Bulgaria, România, Grecia, Germania și Lituania. Prin diverse canale digitale și parteneriate de încredere cu aproape 20.000 de comercianți, 𝐭𝐛𝐢 are un portofoliu de 2 milioane de clienți și a acordat aproape 550.000 de credite în 2022. Modelul său de afaceri și abordarea axată pe client au dus la transformarea sa într-una dintre cele mai profitabile și eficiente bănci din regiune.

tbi bank survey: One in three Romanians wants to get a loan in the next 12 months

Almost 62% are thinking about a personal needs loan for main plans like renovating their house, buying a car or getting domestic appliances

Romanians’ need for finance has increased in the last year, as rising prices have forced most of them to get more money for their projects or to buy the goods they need to have a more comfortable life. In this context, more than a third of Romanians (34.3%) want to take out a loan in the coming months, of which almost 62% want a personal needs loan, according to a tbi bank survey among 1,057 respondents across the country.

Almost 20% of the respondents want to use the money to renovate their houses, about 18% need the financing to buy a car, and almost 12% want to buy household appliances. Also, for the majority of respondents (63,8%), the favorable terms are the most important element when choosing the bank to obtain financing, while 28% say that credibility of the institution is a critical factor.

”Favourable credit terms are extremely important for consumers, which is to be expected. Today’s consumers are much better informed and much more careful about details than they were 10 years ago. We operate in a competitive market, which has a beneficial effect on how people can obtain finance on increasingly favourable terms”, said Gergana Staykova, Market Leader, Romania, tbi bank.

More than 40% of the respondents said that they need financing of up to 10.000 lei, while almost 50% think they would fully pay the loan in maximum 3 years. About 90% of the subjects said that they can repay a loan given the current economic context and the family’s financial situation, although some of them would have some difficulties.

In a case where they would no longer be able to pay the loans, almost 35% of the respondents said that they would ask for help from the relatives, almost 17% would choose to make another credit, and 4,6% would give up paying.

The tbi bank survey on Romanians’ perception of the financing was conducted nationwide in August-September 2023 via the iVox platform, on a total sample of 1,057 internet users in Romania. Slightly more than 50% of the participants are women, little less than 75% are at most 45 years old and more than 87% live in urban areas.

About tbi bank

𝐭𝐛𝐢 bank is a mobile-first challenger bank in South East Europe and regional leader in alternative payment solutions, building an ecosystem by combining financing and shopping to address customers’ needs. It focuses on helping merchants to grow their business as well as providing consumers with financial products and services that make their lives easier. Currently operates in Bulgaria, Romania, Greece, Germany, and Lithuania. Through various digital channels and trusted partnerships with nearly 20,000 merchant locations, 𝐭𝐛𝐢 has a customer base of 2 million clients and issued nearly 550,000 loans in 2022. Its business model and customer-focused approach resulted in becoming one of the most profitable and efficient banks in the region.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *