Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Ion Popescu-Gopo

0

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 16 octombrie 2023, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Ion Popescu-Gopo.

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

MetalArgint
Valoare nominală10 lei
Titlu999‰
Formărotundă
Diametru37 mm
Greutate31,103 g
Cantzimțat
Calitateproof

Aversul monedeiredă personajul de animație creat de Ion Popescu-Gopo (Omulețul) reprezentat în mai multe ipostaze, alături de globul pământesc și o peliculă de film, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „10 LEI” și anul de emisiune „2023”.

Reversul monedeiprezintă portretul lui Ion Popescu-Gopo, personajul creat de acesta și inscripțiile în arc de cerc ,,ION POPESCU-GOPO” și ,,100 DE ANI DE LA NASTERE”.

Monedele din argintvor fi ambalate în capsule de metacrilat transparent și vor fi însoţite de broşuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda dinargint este de 470,00lei,exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Ion Popescu-Gopoau putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismaticahttp://www.bnr.ro/Numismatica-726.aspx.

Press release

Pursuant to the provisions of Law No. 312/2004 on the Statute of the National Bank of Romania, as of16October 2023, the National Bank of Romaniawill put into circulation for numismatic purposes a silver coin dedicated to100 years since the birth of Ion Popescu-Gopo.

The coin has the following specifications:

Metalsilver
Facevaluelei 10
Fineness999‰
Shaperound
Diameter37 mm
Weight31.103 g
Edgemilled
Qualityproof

Obverse: the cartoon character drawn by Ion Popescu-Gopo (Omulețul – the Little Man) in several positions, together with a terrestrial globe and a film stock, the inscription “ROMANIA” inan arc, the coat of arms of Romania, the face value “10 LEI”, and the year of issue “2023”.

Reverse:the portrait of Ion Popescu-Gopo, the cartoon character he created andthe inscriptions “ION POPESCU-GOPO” and “100 DE ANI DE LA NASTERE” in an arc.

The silver coins, housed in transparent plastic capsules, will be accompanied by leaflets featuring a presentation of the numismatic issue, as well as by certificates of authenticity, in Romanian, English and French. Each certificate of authenticity bears the signatures of the Governor and the Chief Cashier of the National Bank of Romania.

The maximum mintage is 5,000 silver coins.

The selling price for the silver coin, including the leaflet and the certificate of authenticity, is lei 470.00, VAT excluded.

The silver coins dedicated to 100 years since the birth of Ion Popescu-Gopo are legal tender on the territory of Romania.

The coins will be put into circulation, for numismatic purposes, through the regional branches of the National Bank of Romania in Bucharest, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași and Timișoara.

Information on how to purchase the coins can be found on the National Bank of Romania’s website, in the Numismatics section http://www.bnr.ro/Numismatics-1164.aspx.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *