ACTIVITĂŢI, MISIUNI ŞI REZULTATE OBŢINUTE DE CĂTRE PERSONALUL INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE – 12 OCTOMBRIE 2023

0

          Principalele obiective ale unităţii constau în creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, paza obiectivelor din competență, a transporturilor speciale şi asigurarea intervenţiei operative în sprijinul populaţiei, la solicitările primite prin SNUAU 112.

            În perioada menționată, structurile de ordine publică ale I.J.J. Dolj şi-au concentrat eforturile cu precădere în scopul asigurării ordinii publice la manifestările cu public numeros, principala misiune potrivit prevederilor Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionareaJandarmeriei Române.

Astfel, în scopul asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, efectivele unităţii noastre au executat 28 de misiuni de asigurare ordinii publicecu 285 de jandarmi la manifestări sportive, cultural-artistice, religioase sau promoţionale din zona de competență.

De asemenea, 1127 jandarmi au fost angrenați în 579 misiuni de menţinere a ordinii publice, atât independent cât și în sistem integrat cu poliţia, în locurile şi mediile cu potenţial criminogen, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, fiind aplicate 153 sancţiuni contravenţionale în valoare de 22.300 lei şi constatate 18 fapte de natură penală cu 17 autori.

O preocupare permanentă la nivelul unităţii a constituit-o prevenirea şi combaterea fenomenului infracțional, pe diverse domenii de interes, fiind desfășurate 102 acţiuni cu 408 jandarmi în cooperare cu: Poliţia, Poliția de Frontieră, Serviciul pentru Imigrări Dolj, ITM Dolj, DSVSA, organele silvice, cu scopul de a asigura un climat optim de ordine şi siguranţă în zona de competenţă teritorială a unităţii, fiind constatate 6 fapte de natură penală şi aplicate 20 sancţiuni contravenţionale în valoare de 6.800 lei.

Un rol important în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică l-au avut echipele de intervenție constituite pentru asigurarea intervenţiei operative, atât la obiectivele din competență asigurate cu pază, dar şi la solicitările prin S.N.U.A.U. „112”, acționând în această perioadă la 43 solicitări, cu un efectiv de 172 jandarmi.

Odată cu începerea noului an şcolar 2023 – 2024, jandarmii doljeni participă zilnic, cu un efectiv de 24 de jandarmi, în sistem integrat alături de I.P.J. Dolj, la menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru prevenirea producerii faptelor antisociale și creșterii siguranţei elevilor și cadrelor didactice.

Și în acest an școlar, jandarmii vor desfășura activități preventiv-educative în rândul elevilor, dialogul cu aceștia urmărind adoptarea unui comportament civilizat și respectarea normelor de conviețuire socială, atât la școală cât și în timpul liber, prevenirea faptelor cu violență, a consumului de substanțe interzise, precum și a bullying-ului.

Pe linia activităților de pregătire, în data de 27 septembrie, la Complexul de Pregătire și Instruire Sportivă al unității, sub coordonarea unor specialiști din cadrul eșaloanelor superioare, s-a desfășurat exerciţiul cu forțe în teren ,,LIVEX”, la care au participat structurile componente ale Sistemului Naţional de Ordine și Siguranță Publică.

Prin acest exercițiu s-a urmărit antrenarea structurilor de conducere și dezvoltarea capabilităților de acțiune integrată a forțelor, precum şi verificarea capacităţii de reacţie şi intervenţia structurilor de ordine pentru gestionarea unei situații de criză în domeniul ordinii publice.

 Un alt domeniu important în activitatea jandarmilor doljeni este reprezentat de paza obiectivelor de importanţă deosebită, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj asigurând paza la 32 de obiective aparţinând M.A.I., Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor, dar și a conductelor magistrale de transport produse petroliere ce tranzitează judeţul Dolj, pe trei tronsoane, în lungime totală de 34 km, unitatea acționând zilnic cu un efectiv de 80 de jandarmi.

De asemenea, s-a asigurat paza a 25 transporturi speciale cu 76 de jandarmi și 45 transporturi a corespondenţei clasificate cu 74 de jandarmi, misiune desfășurată în cooperare cu personal specializat al S.R.I. – Direcția Regională de Informaţii Dolj.

Pe acest segment de activitate, ne preocupăm permanent să eficientizăm dispozitivele adoptate împreună cu beneficiarii de pază, în scopul diminuării riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la securitatea acestora.

În acest sens, se desfăşoară activităţi de implementare a unor mijloace tehnice moderne de supraveghere video şi antiefracţie care vor aduce un plus de securitate atât pentru obiectivele respective cât şi în proximitatea acestora.

Ca element de referinţă în această perioadă, datorită modului eficient în care jandarmii au îndeplinit misiunile, nu au fost încercări de penetrare a acestora ori alte evenimente deosebite în ceea ce priveşte siguranţa obiectivelor respective, beneficiarii instituţiilor fiind mulţumiţi de serviciul prestat de aceştia.

               Un alt obiectiv al conducerii unității este reprezentat de valorificarea tuturor oportunităților oferite de programele cu finanțare europeană nerambursabilă pentru diferite investiţii, sens în care personalul unității a desfășurat activităţi pentru implementarea unor astfel de proiecte.

               Astfel, la nivelul unităţii, sunt constituite echipe de implementare și grupuri de lucru pentru două proiecte care se află în diferite stadii de implementare, astfel:

 1. Proiectul “Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana“, cu finanțare prin Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020, Axa prioritară 3 – O regiune sigură, prin încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Județean Dolj ca lider de proiect, iar parteneri I.S.U. Dolj și Primăria Lom, Bulgaria, în cadrul căruia s-au achiziționat bunuri și echipamente în valoare de peste 220.000 euro.

2. Proiectul „Creşterea eficienţei energetice, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru transportul agentului termic şi a apei calde menajere la clădirea 45-19-08 Craiova” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prin atragerea unei sume de peste 3.300.000 lei.

De asemenea, pentru desfășurarea activităților de pregătire a personalului, în incinta Complexului de Pregătire Sportivă și Instruire se desfășoară lucrări de construcţie a unei “Săli de sport cu tribună 180 locuride către Compania Naţională de Investiţii.

Totodată, la nivelul unității s-a întocmit documentația în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile pentru realizarea a două obiective de investiții constând în instalarea unor centrale fotovoltaice trifazate pentru două imobile din cadrul unității, obiective care ar duce la reducerea semnificativă a unei părți din consumul de energie electrică, cu o valoare totală de aproximativ 2.900.000 lei.

În final dorim să reamintim cetăţenilor faptul că suntem o structură aflată permanent în slujba comunității și pot solicita sprijinul jandarmilor prin apelarea Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112 sau pot sesiza cea mai apropiată patrulă de jandarmi în situația producerii unor fapte antisociale.

                             Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *