ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI SUPLIMENTE PENTRU ENERGIE IN TIMPUL SEZONULUI RECE DIN PERIOADA 2023-2024

0

COMUNICAT DE PRESA AJPIS DOLJ

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI SUPLIMENTE PENTRU ENERGIE IN TIMPUL SEZONULUI RECE DIN PERIOADA 2023-2024

MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adreseaza?

      Familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

      Familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.

 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?

– Numai pentru un singur sistem de încălzire

– Numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei

– Numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)

– Numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul

-Numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzireau fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SUNT:

Venit mediu lunar pe membru de familie sau persoana singurăSuma decontată de AJPIS furnizorului (% din valoarea prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)
Mai mic de 200 lei100%
Intre 200,1 si 320 lei90%
Intre 320,1 si 440 lei80%
Intre 440,1 si 560 lei70%
Intre 560,1 si 680,1 lei60%
Intre 680,1 lei si 920 lei50%
Intre 920, 1 si 1040 lei40 %
Intre 1040,1 lei si 1160 lei30%
Intre 1160,1 si 1280 lei20%
Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie10%
Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura10%

 SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE SUNT:

Sursa de energie utilizatăSuma fixa acordată lunar (lei) 
Energie electrica30 lei 
Gaze naturale10 lei 
Energie termica10 lei 
Combustibili solizi si/sau petrolieri20 lei 
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică70  lei (lunar) 

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL

PENTRU ENERGIE?

Prin completarea formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

      – La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința;

      – Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința si a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj (dolj.mmanpis.ro).

CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

UNDE POT DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

                  Ajutorul pentru încălzirea locuinței/Suplimentul pentru energie

            Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun incepand cu data de 16 octombrie la primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul sezonului rece, după cum urmează:

– până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;

– după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

            Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică.

                                                            DIRECTOR EXECUTIV,

Cocora Elena Mihaela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *